Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sidste udkald

Hvem skal med i feltet af rapttalende eller -skrivende sygeplejersker, som har gjort indtryk ved at tale fagets eller en specifik patientgruppes sag i løbet af de sidste to år?

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 16

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

3-2019_stallknecht

Mandag den 18. marts er sidste frist for nominering til årets Kirsten Stallknecht Prisen. Kandidater til prisen kan f.eks. være en sygeplejerske, som er særligt involveret i sindslidendes vilkår, en sygeplejerske, som er optaget af at forbedre arbejdsmiljøet på en operationsafdeling, eller en sygeplejerske, som taler små børns trivsel og sætter et projekt i gang for at støtte familier med få ressourcer. Tænk selv videre. Og se oversigten over tidligere prismodtagere.

Kriterier

Prisen kan tildeles en dansk sygeplejerske, som:

  • inden for de sidste to år har benyttet sin ytringsfrihed til at markere sig i den offentlige debat om sygeplejefaglige, etiske og/eller sundhedspolitiske problemstillinger med det formål at forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår eller de sundheds¬mæssige vilkår for særlige patient- eller befolkningsgrupper.
  • har benyttet sin ytringsfrihed i f.eks. radio, TV, i landsdækkende eller lokale dagblade, i fagbladet Sygeplejersken eller på sociale medier.

Det er ikke tilstrækkeligt, at sygeplejersken er engageret og fagligt ajour i hverdagen eller er en dygtig tillidskvinde eller -mand eller et veltalende kredsbestyrelsesmedlem. Det er en forventelig del af deres funktion at stille op og gøre opmærksom på skævheder, fejl og mangler for sygeplejersker.

Prisen kan i særlige tilfælde tildeles to sygeplejersker i fællesskab, hvis bedømmelseskomitéen vurderer, at de opfylder kriterierne.

Kirsten Stallknecht PrisenNominering

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan nominere en sygeplejerske til prisen. Nomineringen skal indeholde:

  • Navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-mail på den sygeplejerske, der nomineres
  • En detaljeret begrundel¬se for, hvorfor sygeplejersken er en værdig modtager af Kirsten Stallknecht Prisen.

Der kan vedlægges et begrænset antal bilag i form af avisudklip, debatindlæg eller lignende som dokumentation.

Nomineringen må fylde højst en A4-side og skal være skrevet på computer.

Husk at underskrive dig med:
Navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-mailadresse.

Indsendelse

Nomineringer til prisen skal være redaktionen i hænde senest mandag den 18. marts.

De skal sendes til redaktionen@dsr.dk eller til Redaktionen Sygeplejersken, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mærk med ”Kirsten Stallknecht Prisen” på kuvert eller i emnefelt.