Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Værd at vide om de nye ferieregler

Nye ferieregler træder i kraft den 1. september 2020. De betyder, at du optjener 2,08 feriedage om måneden, som du kan holde med det samme. Du får stadig samme antal feriedage som i dag.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 56-57

Af:

Thea Bidstrup Bjørnholt, journalist

3-2019_ferielov
Derfor er reglerne lavet om

I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de danske ferieregler var i strid med EU’s regler. EU slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark i dag. Derfor er feriereglerne lavet om

Regeringen har valgt, at ferieåret fremover starter den 1. september.

De nye regler giver fem ugers ferie. Den 6. ferieuge gælder kun, hvor det er aftalt i overenskomsten.

De ændrede ferieregler får størst betydning for nyuddannede. I fremtiden vil de nemlig kunne holde ferie med løn allerede efter få måneders arbejde, hvor de med de nuværende regler kan komme til at vente op til halvandet år på at holde ferie med løn. Grundprincippet i de nye ferieregler er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig.

Samtidighedsferie
Med de nye ferieregler indføres der ”samtidighedsferie” – i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie. I dag optjener du ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, som du først kan holde fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.

Samtidighedsferie betyder, at: 

  • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august og kan holde den samtidig med, at du optjener den.
  • Hvor du i dag kun har 12 måneder til at afvikle din optjente ferie, så har du fra 1. september 2020 16 måneder.

Ingen ændringer i samme job

Hvis du fortsætter i samme job, kommer du ikke til at mærke den store forandring. De nye ferieregler handler nemlig primært om, hvornår du optjener ferie, og hvornår du kan afholde den. Du vil fortsat optjene ret til fem ugers betalt ferie om året, når du er i arbejde. Der vil ikke være noget tidspunkt, hvor du har færre feriedage til rådighed, end du har i dag. Reglerne for, hvornår din arbejdsgiver skal varsle ferie, er stadig de samme.

Hold ferie på forskud

Som noget nyt kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie, inden du har optjent den. Det kan f.eks. være, hvis du ønsker at holde en længere ferie ved ferieårets begyndelse, selvom du først optjener ferien senere.
 
Dobbeltferie indefryses

Optjeningsperioden flytter fra den nuværende 1. januar til 31. december til 1. september til 31. august. For at rydde op i de overlappende perioder vil feriedagene indefryses i en periode på et år. Det betyder, at den ferie, du optjener fra september 2019 til august 2020, bliver indbetalt til en fond, oprettet af regeringen. Fonden skal sikre, at du ikke får dobbeltferie, når de nye ferieregler træder i kraft. På den måde får du hele din opsparede ferie, men først når du går på pension.

2018-ferie bliver ikke berørt

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke ændret af de nye ferieregler. Den skal du holde efter nuværende ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

6. ferieuge uforandret

I kommunerne og regionerne videreføres den 6. ferieuge i en ny særskilt aftale med resten af Sundhedskartellet. Her er aftalt regler for den del af den særlige feriegodtgørelse og feriegodtgørelse, hvor der er aftalt højere procenter end niveauet i ferieloven. Aftalen for staten er endnu ikke på plads.

Hvordan holder jeg ferie i overgangsperioden i 2020 og 2021 - 3 eksempler:
  • Jeg vil holde sommerferie og efterårsferie i 2020 samt vinterferie og sommerferie i 2021:

Du kan sagtens holde tre ugers sommerferie og efterårsferie i 2020 samt vinterferie i uge 8 og tre ugers sommerferie i 2021 med de nye ferieregler.
I forbindelse med overgangsordningen til de nye ferieregler optjener du 16,7 feriedage. De 15 feriedage vil du holde i sommerferien 2020. De resterende 1,7 dage kan du gemme til vinterferien 2021.
Den 1. september 2020 overgår du til de nye ferieregler og begynder at optjene ferie efter reglerne om samtidighedsferie. I uge 42 i 2020 har du endnu ikke optjent nok ferie til at holde efterårsferie. Du vil derfor være nødt til at bruge din 6. ferieuge, som du får den 1. maj 2020, eller du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie fra ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020.
I vinterferien 2021 vil du kunne bruge de resterende feriedage, som automatisk overføres fra det gamle feriesystem plus det, du har optjent efter de nye ferieregler. I sommerferien 2021 vil du have optjent nok ferie og vil derfor kunne holde ferie, som du plejer.

  •  … men jeg har allerede holdt 6. ferieuge:

Så kan du holde tre ugers ferie i sommeren 2020. Til efterårsferie i uge 42 vil du have 1,7 feriedage, som er overført fra de gamle ferieregler, samt 2,08 feriedage optjent i september 2020 efter de nye regler dvs. i alt 3,78 feriedage. For at holde én hel uges efterårsferie vil du derfor være nødt til at aftale med din arbejdsgiver, at du anvender den ferie, der optjenes i oktober måned. Du vil hermed holde din ferie på forskud.
 Hen over efteråret 2020 samt vinter og forår i 2021 vil du optjene ferie til vinter- og sommerferie i år 2021.

  • Jeg vil holde fire ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020:

Hvis du vil holde mere end 16,7 feriedage i sommerferieperioden 2020 og en uges efterårsferie i uge 42 i 2020, så kan du gemme den 6. ferieuge, som du får 1. maj 2020, eller overføre feriedage fra ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020. Du skal dog være opmærksom på, at du skal aftale det med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at overføre ferie. I efterårsferien 2020 kan du også – igen efter aftale med din arbejdsgiver – holde ferie på forskud.

Skal du på barsel eller pension? Er du nyuddannet, eller har du fået nyt job? Så læs mere om, hvilke regler der gælder for dig på dsr.dk/ferie