Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

At væbne sig med tålmodighed

Personalet på Bornholms Hospital er blevet bedre til at sige ”Hvad er bedst for Esther?” Men det tager lang tid at ændre kulturen på et hospital, siger Christina Bej Vilhelmsen, som er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Bornholms Hospital.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 33

Af:

Marianne Bom, journalist

Hvordan har personalet oplevet forsøget?

”Det startede med, at der var en positiv tilgang. For vi havde alle oplevet at beklage os over, at det ikke altid var det faglige, der var styrende. Men samtidig var der andre initiativer, og det var svært at få planerne om værdibaseret sundhed fra kontorerne og ned til personalet. Det var svært at få personalet til at opleve, at det var deres projekt, fordi de var for lidt involverede. Værdibaseret sundhed er ikke et ”quick fix”. Det er en kulturændring, der tager lang tid. Men vi er blevet bedre til at sige ”Hvad er bedst for Esther?” Det er et slogan, der minder os om at arbejde med fokus på værdi for patienten. Men vi skal blive endnu dygtigere.”

Hvad har forsøget betydet for patienterne?

”Det er svært at sige. Jeg arbejder selv i akutmodtagelsen, hvor der ikke er den store forskel. Det er nok først og fremmest i ambulatorierne, patienterne oplever forbedringer. Nogle patientgrupper er nemmere end andre. I ambulatorierne har det for eksempel været muligt at samle flere undersøgelser på samme dag, når patienten ønsker det. Men der skal mere til for at give kroniske, ældre patienter et værdibaseret tilbud, blandt andet fordi der er flere samarbejdspartnere.”

Gode råd til andre?

”Sørg for at få personalet med på idéen fra starten. Involvér medarbejderne, og giv dem ejerskab. Og så er det vigtigt at bevare de høje ambitioner, mens man væbner sig med tålmodighed.”

6-2019_tema_firkant

Tema: Værdibaseret styring - Patienten bag rattet

Det skal  handle om at skabe værdi for patienterne. Det krav rejste regionerne for nogle år siden – selv om man skulle tro, at sundhedsvæsenet altid havde styret efter at opfylde patienternes behov.

Men sådan var virkeligheden desværre ikke helt, erkendte Danske Regioner, og uafhængige eksperter var enige. Regionerne krævede derfor en helt ny styringsmodel, ”Værdibaseret Styring”.

Ind bag rattet skulle patienterne, deres værdier og vurderinger af effekt. Siden er der gennemført et væld af forsøg landet over, og erfaringerne viser nu, at det er nemmere sagt end gjort at gøre patienternes behov styrende for systemet.

Men når det lykkes, giver det virkelig god mening, fortæller sygeplejersker fra Nordjylland, Frederiksberg og Bornholm.

Læs i dette tema: