Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Målrettet dialog om diabetes

Værdibaseret sundhed i Nordjylland: Sygeplejersker på Steno Diabetes Center Nordjylland er med til at udvikle et værktøj til bedre dialog og rådgivning af patienter med diabetes. Målet er en national løsning, der samler patienters input, kliniske målinger og aktionsmuligheder i en ny model for behandling af diabetespatienter.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 30-31

Af:

Marianne Bom, journalist

6-2019_tema_lise-mellergaard-noerregaard

”Hej, hvordan har du det?”

Sådan plejer en almindelig samtale med en patient at begynde, når det er tid til årsstatus i diabetesambulatoriet, fortæller sygeplejerske Lise Mellergaard Nørgaard fra Steno Diabetes Center Nordjylland. Hun lægger ofte ud med lidt ”small talk” for at spore sig ind på den patient, der nu sidder overfor hende.

Men snart vil hun og patienterne have et nyt værktøj i hænderne, som betyder, at samtalen kan gå mere lige på, fordi patienten inden den planlagte konsultation har besvaret et elektronisk spørgeskema via sin mobil, tablet eller computer.

”Normalt starter vi med en dagligdags snak, inden vi bevæger os ind til det, der betyder noget for den enkelte. Med den nye løsning kan jeg se, hvad patienten ønsker at fokusere på i samtalen. Samtalen bliver mere konkret og tiden brugt bedre,” siger Lise Mellergaard Nørgaard.

Arbejdet med at udvikle det elektroniske spørgeskema foregår i regi af Danske Regioners landsdækkende initiativ ”Værdibaseret Sundhed”. Initiativet afdækker på otte behandlingsområder patienternes syn på kvalitet og definerer, hvilke effekter det giver mening at måle på set med patienternes øjne.

Tre fluer med ét smæk

Udviklingen af det nye værktøj, DIAProfil, er i Nordjylland sket i samarbejde med patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, it-udviklere, forskere og Sundhedsdatastyrelsen. Det er håbet, at DIAProfil vil slå tre fluer med ét smæk:

 • Bedre behandling på kortere tid – fordi samtalerne kan gå direkte til vigtige emner, og fordi værktøjet får en funktion, så behandleren får oplyst de lokale/regionale aktionsmuligheder, som patienten kan henvises til.
 • Ensartet høj kvalitet i samtalerne, uanset om de foregår på sygehuset, hos praktiserende læge eller i kommunen – fordi der er ønske om en national løsning, som bygger på en videreudvikling af eksisterende validerede spørgeskemaer.
 • Bidrag til en styring af sundhedsvæsenet, der i højere grad tager højde for, hvad der giver værdi for patienterne – fordi patientrapporterede data (PRO data) kan indgå i den elektroniske patientjournal og i Dansk Voksen Diabetes Database, en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase.

 Patienterne er begejstrede

Værktøjet er ved at blive pilottestet, og dataanalysen vil give viden om effekt, udbytte og værdi. De foreløbige data ser lovende ud, siger Lise Mellergaard Nørgaard.

Hun synes, det er smart, at behandlerne får relevante oplysninger og aktionsmuligheder i overskuelig form. Med få klik på skærmen kan man få detaljer om patienternes svar, forslag til uddybende spørgsmål, konkrete aktioner og adgang til relevante henvisningsmuligheder.

Title

Traditionelle kliniske diabeteseffektmål

 • Blodsukker (HbA1c, CGM)
 • Episoder med alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi)
 • Følgesygdomme (hjerte-kar-sygdomme, fodsår, amputationer, retinopati, m.fl.)

Nye patientdefinerede effektmål fra projekt ”Værdibaseret Sundhed”

 • Selv-vurderet fysisk og psykisk helbred
 • Diabeteseffekt på livskvalitet
 • Behandlingsbyrde (f.eks. belastning på grund af lavt blodsukker)
 • Mestring og egenomsorg
 • Blodsukker og følgesygdomme (senkomplikationer)

Kilder: Steno Diabetes Center Nordjylland og Danske Regioner

Patienter og pårørende har været med hele vejen i udviklingen, der p.t. er nået til en pilottest i 12 konsultationer.

”Patienterne er begejstrede. De vil gerne udfylde spørgeskemaet forud for konsultationen, og de synes, det er en fin måde at lave en huskeliste til, hvad de gerne vil tale med behandleren om. Det giver refleksioner over hverdagen og er en hjælp til at få fortalt noget, man ellers ikke havde følt, man kunne bringe op,” siger Lise Mellergaard Nørgaard og nævner mental sundhed og seksualitet som eksempler på emner, der måske hidtil har været mindre italesat.
 

Lederens økonomiske udfordring

Sygeplejerske Hanne Ravn Larsen er en af lederne af Steno Diabetes Center Nordjylland, og hun har en økonomisk udfordring, som det nye værktøj måske kan bidrage til at løse. Der kommer flere patienter til i de kommende år, og pengene bliver ikke tilsvarende flere. I forvejen har ambulatoriet effektiviseret så meget, at der er brug for innovation.

”Patienterne kommer i forvejen til færre konsultationer hos os i forhold til andre steder i landet. Vi har været igennem forløb for at effektivisere og kan ikke flytte ret meget mere ved at tænke, som vi plejer. Nu tænker vi ud af posen og ser, om vi kan opnå effektivisering samtidig med, at vi får et bedre fokus på patienternes individuelle behov,” siger Hanne Ravn Larsen.

Måske, siger hun, kan regionen få opfyldt sit ønske om at reducere fremmødet med en tredjedel. Nogle patientsamtaler kan eventuelt erstattes af virtuelle møder, og samtalerne i ambulatoriet kan blive kortere, når behandleren kan gå lige til sagen.

Kunne I løse opgaven uden ekstra lønmidler fra projekt Værdibaseret Sundhed?

”Det ville have været meget svært. Vil man udvikle noget nyt, så skal man lægge ressourcer i det. Men vi har så også al mulig grund til at tro, at det bliver rigtig godt,” siger Hanne Ravn Larsen. 

6-2019_tema_firkant

Tema: Værdibaseret styring - Patienten bag rattet

Det skal  handle om at skabe værdi for patienterne. Det krav rejste regionerne for nogle år siden – selv om man skulle tro, at sundhedsvæsenet altid havde styret efter at opfylde patienternes behov.

Men sådan var virkeligheden desværre ikke helt, erkendte Danske Regioner, og uafhængige eksperter var enige. Regionerne krævede derfor en helt ny styringsmodel, ”Værdibaseret Styring”.

Ind bag rattet skulle patienterne, deres værdier og vurderinger af effekt. Siden er der gennemført et væld af forsøg landet over, og erfaringerne viser nu, at det er nemmere sagt end gjort at gøre patienternes behov styrende for systemet.

Men når det lykkes, giver det virkelig god mening, fortæller sygeplejersker fra Nordjylland, Frederiksberg og Bornholm.

Læs i dette tema: