Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Rigsrevisionen gransker sygehusbyggerier

Både tidsplaner og økonomi på sygehusbyggerierne er under pres. Nu vil Rigsrevisionen undersøge, om sygehusene kan leve op til de opstillede krav.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 10

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

6-2019_akt_rigshospitalet

Det ser skidt ud for økonomien for en række sygehusbyggerier. Årsagen er alt fra byggesjusk til vandskader og voldgiftssager. Det forsinker byggerierne og presser budgetterne.

Situationen er så alvorlig, at Rigsrevisionen nu har besluttet at undersøge de 16 sygehusbyggerier, hvis økonomi stammer fra kvalitetsfondsmidler for i alt 41 mia. kr. (2009-penge).

Beslutningen sker efter en forundersøgelse af byggerierne i Region Hovedstaden.

Ifølge en orientering til regionerne vil Rigsrevisionen undersøge, om Sundheds- og Ældreministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med ændringerne i sygehusbyggerierne, og om regionerne har gennemført ændringer i byggerierne på en tilfredsstillende måde.

”Det er helt oplagt for Rigsrevisionen at se på det her område, hvor der bliver brugt mange statslige penge. Og man er nødt til at sikre sig, at sygehusene opfylder funktionskravene,” siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet.

Byggeprojekterne er underlagt regler om, at hvis budgetterne skrider, skal der spares på andre ting i projektet. Disse besparelser har kostet etager, administrationsbygninger, patienthoteller, men også alverdens udstyr og inventar på mange af byggeprojekterne.

Alligevel er det endt med budgetoverskridelser, når der ikke har været flere ting at spare på. Det ses f.eks. på byggeriet af Nordfløjen på Rigshospitalet, hvor Sundhedsministeriet ifølge et notat estimerer budgetoverskridelser på 9-14 pct. svarende til ca. 170-265 mio. kr. Her fremgår det også, at det nu færdigbyggede psykiatrisygehus i Slagelse vil overskride budgettet med 15-20 pct., svarende til 165-220 mio. kr.  Ligeledes tyder det på, at byggeriet på Herlev Hospital heller ikke kan holde sig inden for totalrammen. Regionerne skal selv betale ekstraregningen.

Per Nikolaj Bukh siger:

”Der er meget, der kan lykkes ved at skære lidt her og der, men på et tidspunkt, når man en grænse, hvor det bliver nødvendigt at tilføre byggerierne flere penge. Der er vi nået til nu. Spørgsmålet er, hvor mange penge?”

Læs også temaet om supersygehuse i Sygeplejersken nr. 11/2018.