Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ventetid forkortet fra fire år til to uger

Værdibaseret sundhed i Hovedstaden: Sygeplejersker på Frederiksberg Hospital har været dybt involveret i at udvikle et tilbud til patienter med fibromyalgi, der har reduceret ventetiden på behandling fra fire år til to uger. Projektet skal understøtte regionens ambition om at opnå ”værdibaseret styring” og samtidig spare penge.

Sygeplejersken 2019 nr. 6, s. 26-27

Af:

Marianne Bom, journalist

6-2019_tema_oploeft_hansen-og-sabitivic

Patienten sidder og græder i konsultationslokalet. Det er hårdt at leve et liv med diffuse smerter, dårlig søvn og ringe koncentrationsevne.

Sygeplejersken lytter og er klar til at høre det hele. For hun ved, at hun har tiden til det. Hun har 40 til 45 uforstyrrede minutter med patienten, som muligvis – muligvis ikke – har fibromyalgi, og det er sygeplejerskens opgave at foretage forundersøgelsen, som er med til at afklare, om der skal stilles en diagnose på en efterfølgende konference.

”Vi vil gerne give patienterne en opfattelse af, at her er de ventet og velkomne. De kan fortælle os alt om det fysiske, psykiske og eksistentielle. Vi ser dem som hele personer og vil gerne høre det hele. Vi står dagligt med, at patienterne græder under samtalen, men når de går ud ad døren, oplever vi, at de ”smilegræder”. Mange af dem har tidligere følt sig stemplet som hypokondere, og de er lettede over endelig at blive mødt med tid, ro og fokus på deres egen dagsorden,” siger sygeplejerske Helle Hegner Hansen.

Gode resultater

Hun er med i det team af sygeplejersker, læger og en ph.d.-studerende i det ambulatorium på Frederiksberg Hospital, der udreder og behandler patienter med fibromyalgi i hovedstaden. Ambulatoriet hører under Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Rigshospitalet, som deltager i Region Hovedstadens indsats for at udvikle ”værdibaseret styring” på sygehusene.

Det handler om at udvikle patientforløb, der giver værdi for patienterne – og om at udbrede værdibaseret måling af effektivitet.

Ledelse og personale i ambulatoriet fik stor frihed til at udforme det nye forløb med udredning og behandling af fibromyalgi. Men samtidig var der en bunden opgave med at spare penge, fortæller afdelingssygeplejerske Marianne Tørper:

”Vi fik erstattet takstafregning med en mere værdibaseret styreform, men samtidig var indsatsen et såkaldt meraktivitets-projekt i forbindelse med besparelser. Det betød, at der ikke blev givet ressourcer til projektet, selv om vi var nødt til at omlægge hele vores sygeplejefunktion. Blandt andet var vi nødt til at trække sygeplejersker ud af akutambulatoriet,” siger hun.

Men resultaterne for patienter med fibromyalgi er gode. Siden ambulatoriet i januar 2018 overtog udredningen af fibromyalgi fra praktiserende reumatologer, har ca. 600 patienter fået en afklaring. Ventetiden på patientuddannelsen, der er et vigtigt led i behandlingen, er reduceret fra fire år til to uger. Det er blevet muligt, fordi et tværfagligt team har udviklet en ny todages patientuddannelse.

Tidligere var standardtilbuddet et kursus på to uger, men nu har det vist sig, at to dages undervisning er tilstrækkeligt for halvdelen af patienterne. Den anden halvdel efterspørger mere undervisning, og de tilbydes kurset på to uger. Det er der i dag et års ventetid på.

Stor omvæltning for personalet

Forandringen skete langtfra med et fingerknips, fortæller sygeplejerske Dzavida Ida Sabitovic.

”Vi sygeplejersker var meget nervøse, men vi havde ikke noget valg. Vi skulle ind i det. Vi fik heldigvis god opbakning og uddannelse, og vi fik at vide, at hvis vi var i tvivl om noget, kunne vi give patienten videre til en læge. Det betød meget for mig, at jeg ikke behøvede at være bange for at lave fejl,” siger Ida Sabitovic.

Sygeplejerskerne var med til at udvikle og gennemføre patientundervisningen, og nyt var det også, at de skulle varetage kontakten med patienterne i hele forløbet, dvs. forundersøgelser, diagnosesamtaler og kontroller. De blev uddannet til de nye opgaver af overlæge Kirstine Amris, der i over 20 år har behandlet og forsket i patienter med kroniske smerter.

”Det har været en stor omvæltning for sygeplejerskerne at arbejde på den nye måde. Men det har i høj grad også øget sygepleje-gruppens kompetencer i forhold til at gå ind i forundersøgelser og undervisning af patienter,” siger afdelingssygeplejerske Marianne Tørper.

I dag er Dzavida Ida Sabitovic og Helle Hegner Hansen særdeles tilfredse med det ansvar, de har i jobbet, og den kvalitet, de er med til at levere. Evalueringer viser, at 88 pct. af patienterne i høj eller nogen grad er tilfredse med forløbet som helhed. 96 pct. er i høj eller nogen grad tilfredse med sygeplejerskernes forundersøgelser.

Regionen opnåede at få mange tilfredse patienter. Men opnåede den også meraktivitet?

”Ja, der ligger en stor besparelse i, at halvdelen af patienterne nu klarer sig med to dages uddannelse i stedet for to uger. Jeg har aktuelt ikke har tal på det, men jeg er sikker på, vi i dag producerer mere for de samme penge,” siger Marianne Tørper. ”Der er nu dagligt et større pres på de enkelte sygeplejefunktioner, efter vi måtte lægge aktiviteterne om for at rumme fibromyalgifunktionen. For eksempel er opgaverne i akutambulatoriet der fortsat, og de løses nu ad hoc af sygeplejersker, som samtidig har andre funktioner.”

Målet om at udvikle nye værktøjer til værdibaseret måling af effektivitet er endnu ikke nået. Her pågår stadig forskning, som blandt andet tager afsæt i spørgeundersøgelser.

6-2019_tema_firkant

Tema: Værdibaseret styring - Patienten bag rattet

Det skal  handle om at skabe værdi for patienterne. Det krav rejste regionerne for nogle år siden – selv om man skulle tro, at sundhedsvæsenet altid havde styret efter at opfylde patienternes behov.

Men sådan var virkeligheden desværre ikke helt, erkendte Danske Regioner, og uafhængige eksperter var enige. Regionerne krævede derfor en helt ny styringsmodel, ”Værdibaseret Styring”.

Ind bag rattet skulle patienterne, deres værdier og vurderinger af effekt. Siden er der gennemført et væld af forsøg landet over, og erfaringerne viser nu, at det er nemmere sagt end gjort at gøre patienternes behov styrende for systemet.

Men når det lykkes, giver det virkelig god mening, fortæller sygeplejersker fra Nordjylland, Frederiksberg og Bornholm.

Læs i dette tema: