Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Medicin-pumper frigør hænder til Covid-patienter

Odense Universitetshospital har haft succes med at bruge medicinpumper til antibiotikabehandling, så patienter kan udskrives langt tidligere end før. Det har gjort det muligt at frigive flere sygeplejersker til pleje af coronaindlagte.

Sygeplejersken 2020 nr. 11, s. 41

Af:

Helle Lindberg, journalist

spl11-2020_covidlaeren
Title

Sygeplejersken sætter i de kommende numre af bladet fokus på den læring, som corona-krisen og den store omstilling har ført med sig for sygeplejersker. Skriv gerne til redaktionen@dsr.dk mærket ”Læren af Covid-19” med eksempler fra din arbejdsplads.

ikon laeren af covidDa den nyoprettede afdeling Fælles Dagshospital slog dørene op på OUH i februar i år, stod det egentlig allerede på to do-listen, at afdelingen skulle stå for implementering af medicinpumper til antibiotikabehandlinger på lidt længere sigt. Men snart efter ramte Covid-19-epidemien Danmark – og så gik det pludselig stærkt med at få projektet rullet ud.

”Medicinpumper er længe blevet brugt til f.eks. kemobehandling af kræftpatienter, men corona kickstartede vores brug af pumperne til antibiotikabehandling, fordi vi øjnede en mulighed for at frigøre sygeplejerskehænder til Covid-patienter,” fortæller Malene Kildemand.

Hun er klinisk sygeplejespecialist og har sammen med sygeplejerske Sisse Skaarup stået for implementering af medicinpumperne. Da corona gjorde sit indtog i marts, blev der lynhurtigt indgået et samarbejde med Sygehusapotek Fyn, der leverer den færdigblandede antibiotika, og allerede 1. april begyndte de to sygeplejersker at sætte pumper op ude på afdelingerne.

Antibiotikabehandlingerne med medicinpumper har betydet, at der er patienter, der samlet set har været hjemme i 21 døgn, som ellers ville have krævet indlæggelse.

Det har ifølge Marlene Kildemand frigivet tid og ressourcer, der i stedet kan bruges på andre patienter – bl.a. coronaindlagte.

”Medicinpumperne betyder, at sygeplejerskerne f.eks. ikke skal blande medicin flere gange om dagen. De skal heller ikke sætte drops op eller tage dem ned. Det sparer tid,” siger hun.

Glade og trygge patienter

Foreløbig er 158 patienter på OUH blevet udstyret med en medicinpumpe til antibiotikabehandling, og pumperne er blevet sat op til brug 352 gange. Når patienter udskrives til fortsat antibiotisk behandling, foregår det typisk ved, at de kommer ind på Fælles Dagshospital en gang om dagen, hvor de får en ny døgndosis antibiotika sat til pumpen. Enkelte patienter er dog efter eget ønske blevet oplært i at skifte medicin selv, så de slipper for turen.

Allerede nu er sygeplejerskerne da også i gang med at udrulle pumperne til flere afdelinger, heriblandt Fælles Akutmodtagelse og andre sengeafdelinger.

”Vi oplever, at patienterne føler sig trygge, og at de er virkelig glade for pumperne, fordi det betyder, at mange kan afslutte deres behandling hjemme. Vi havde f.eks. en patient, som var virkelig glad for, at han kunne være i sommerhus med familien, imens han var i behandling,” siger Malene Kildemand.

I øjeblikket samarbejder Fælles Dagshospital  med syv forskellige sengeafdelinger om projektet, både medicinske og kirurgiske. Når en af afdelingerne ringer til ”pumpetelefonen”, rykker sygeplejerskerne ud.

”Vi har også brugt en del tid på at undervise og vejlede de andre sygeplejersker på afdelingerne, så de kan blive fortrolige med pumperne. Det er blevet taget godt imod over hele linjen,” siger Malene Kildemand.

Læs også

Sygeplejersken nr. 8/2020: Corona kravlede ind i psyken

Sygeplejersken nr. 9/2020: Blodprøve kan forudsige coronaforløb