Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Svar på Test din viden (4/2020)

Sygeplejersken 2020 nr. 4, s. 43

Af:

Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken

ikon_hjerne_2

Herunder svar på spørgsmål i Test din viden (4/2020)

1. Ved type 1 er kroppen helt stoppet med at producere insulin. Ved type-2 er kroppens insulinfølsomhed i muskel- og fedtvæv nedsat, og insulinsekretionen kan være utilstrækkelig. Begge typer diabetes er kroniske sygdomme.

2. De typiske symptomer er øget tørst, hyppige store vandladninger, utilsigtet vægttab, kløe, infektion i hud og slimhinder, kvalme, træthed, føleforstyrrelse, synsforstyrrelser, vanskelig heling af sår.

3. Personer med to eller flere risikofaktorer har særlig høj risiko for at udvikle type 2-diabetes. Risikofaktorer er f.eks. høj alder, familiær disposition til type 2-diabetes (førstegradsslægtninge) og usund livsstil, herunder lavt aktivitetsniveau, overvægt og rygning.

4. Patienter med type 2-diabetes kan gennem årene udvikle følgesygdomme som f.eks. øjenproblemer, nedsat syn og blindhed. Nervebetændelse, nyresygdom eller -svigt. Åreforkalkning, blodpropper, hjerte-kar-sygdomme. Risikoen for at udvikle følgesygdomme stiger, for hvert år man har haft sygdommen.

5. Selvom type 2-diabetes kan være arveligt, har studier vist, at flere end halvdelen af alle tilfælde kan forebygges eller udskydes, f.eks. ved intensivt fokus på vægttab, bedre kost, mere motion og mindre rygning.

6. Du kan f.eks. sikre, at patienten undervejs opnår forudsætninger til at kunne håndtere behandlingen selv. Du kan støtte patienten til at forstå og acceptere sin sygdom, og medinddrage patienten ved at sørge for, at patienten deltager i planlægning af egen behandling. Du kan støtte patienten i at erkende, at sygdommen er et livsvilkår, der oftest kræver medicinering – ikke for at blive rask, men for ikke at blive alvorligt syg.

7. Regionalt ansatte: 54 pct. Kommunalt ansatte: 43 pct.

8. 55 pct.

Læs mere på
Fag&Forskning nr. 3/2017: Trialog: Sygeplejersker kan bremse diabetesbølgen
dsr.dk/sites/default/files/50/notat_sygeplejerskers_oplevelser_i_forbindelse_med_uth_.pdf
dsr.dk/sites/default/files/50/notat_samtale_om_patienters_sexliv.pdf