Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sundhedsansatte skal ikke bevise, at smitte er sket på arbejdet

Sygeplejersken 2020 nr. 5, s. 9

Hvis man som sundhedsmedarbejder smittes med Covid-19 og vil anmelde det som arbejdsskade, er man ikke pålagt at påvise en konkret smittekilde. Det skal stadigvæk kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet, men er man udsat for en risiko i sit arbejde, vil det normalt være tilstrækkeligt.

Udmeldingen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommer efter massiv kritik fra flere fagforeninger, herunder Dansk Sygeplejeråd.

”Sygeplejersker og andre ansatte i sundhedsvæsenet skal selvfølgelig have ret til erstatning, hvis de får senfølger af Covid-19. Alt andet ville være urimeligt med den risiko, de udsættes for. Derfor er jeg også glad for, at det nu præciseres, at bevisbyrden ikke længere ligger hos den enkelte, men at sundhedsmedarbejdere selvfølgelig kan få erstatning, uden at de skal kunne påvise den konkrete smittekilde,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

I alle tilfælde er det dog en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade, og vurderingen afhænger af en vejledning, som er på vej.

Her vil det fremgå, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at man kan få erstatning.

Læs mere om, hvornår og hvordan du skal anmelde Covid-19 som arbejdsskade