Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Test din viden (7/2020)

I dette og kommende numre af Sygeplejersken får du mulighed for at teste din viden. Dels om et sygeplejefagligt emne, dels om sygeplejersker. Vi håber, du tager godt imod det nye format, og måske bliver du en lille smule klogere på dit fag og dine kolleger.

Sygeplejersken 2020 nr. 7, s. 16

"Test din viden" indeholder denne gang spørgsmål om hygiejne. Desuden to spørgsmål om redaktionens produkter.

Spørgsmål nr. 1

Hvor stammer ordet hygiejne fra?

A. Fra Hygiejnae, som er navnet på en særlig renlig katterace på den græske ø Kalymnos.

B. Hygiejne kommer af navnet på den græske gudinde for sundhed, Hygieia, og betyder læren om renlighed. 

C. Antti Hygiejnen, som var finsk sundhedsminister fra 1903 til 1907.

Spørgsmål nr. 2

Hvilke myndigheder er ansvarlige for hygiejnen på sundhedsområdet i Danmark?

A. Den regionale afdeling af Sundhedsstyrelsen.

B. Læge Hans Kluge, som er direktør for det europæiske regionalkontor under WHO i København.

C. Sundheds- og ældreministeriet og herunder bl.a. Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen.

Spørgsmål nr. 3

Søger man på ”hygiejne” på Center for Kliniske Retningslinjer, hvor mange retningslinjer finder man så?

A. Ingen. Søgeordet er ikke specifikt nok.

B. Ni, de beskriver mange forskellige områder.

C. Ordet indgår i seks forskellige retningslinjer.

Spørgsmål nr. 4

Hvad hedder det fag på sygeplejerskeuddannelsen, som hygiejne hører under?

A. Genetik.

B. Der er ikke noget fag. Hygiejne læres i praksis, ikke på undervisningsstedet.

C. Mikrobiologi.

Spørgsmål nr. 5

Kan alle sygeplejersker blive hygiejnesygeplejersker, hvis de har lyst?

A. Nej, optagelse på uddannelsen i infektionshygiejne kan ske på to måder, som er nærmere beskrevet på FS Hygiejnesygeplejerskers hjemmeside.

B. Ja, hvis sygeplejersken består en optagelsesprøve i mikrobiologi.

C. Ja, hvis sygeplejersken består en praktisk prøve i infektionshygiejne.

Spørgsmål nr. 6

Hvis en sygeplejerske bliver optaget på uddannelsen i infektionshygiejne, hvor skal han/hun så rejse hen for at deltage i de fire semestre, uddannelsen varer?

A. Uddannelsen foregår på engelsk i EU-regi ved ”University of Edinburgh Medical School”.

B. Uddannelsen foregår på dansk på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet.

C. Den nordiske uddannelse i infektionshygiejne afholdes af Göteborg Universitet og er åben for ansøgere fra de nordiske lande.

Spørgsmål nr. 7

Hvornår udkom Sygeplejersken og Fag & Forskning første gang?

A. Tidsskrift for Sygepleje, i dag Sygeplejersken, udkom første gang i 1901. Fag & Forskning udkom første gang i 2016.

B. Tidsskrifterne har altid fulgtes ad, dvs. lige siden 1901.

C. Sygeplejersken udkom første gang i 1901, Fag & Forskning i 2012.

Spørgsmål nr. 8

Har Sygeplejersken produceret podcasts om sygeplejefaglige emner?

A. Nej, Dansk Sygeplejeråd har valgt at anvende ressourcerne på sociale medier og udgivelse af Sygeplejersken og Fag & Forskning.

B. Nej, en medlemsundersøgelse fra 2017 viste, at der ikke er interesse for podcasts.

C. Ja, der findes p.t. fem podcasts med sygeplejefagligt indhold.
 

Svar på "Test din viden" nr. 7/2020 finder du her