Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2020 nr. 9

Læs online Download
sy0920_forside - magasinforsiden

Tema: OK21

Corona er både med- og modspiller i lønkamp

Værdien af sygeplejerskernes indsats står glasklar efter coronakrisen og forud for overenskomstforhandlingerne. Men befolkningens anerkendelse bliver svær at veksle til penge, ikke mindst pga. corona, siger to arbejdsmarkedsforskere. DSR-formand Grete Christensen kræver, at arbejdsgiverne forholder sig til sygeplejerskernes frustration

Sygeplejerskers lange historie om løn

I 100 år har sygeplejersker kæmpet for bedre balance mellem uddannelse, ansvar og løn. Fire gange har de valgt at strejke ved fornyelser af overenskomster. Her er en række nedslag i vigtige punkter i sygeplejerskernes historie om løn.

Vi må stå op for os selv

Simone Chemnitz. Uddannet i 2015. Færdig som intensivsygeplejerske i august 2020. Ansat på neuro- og traumeintensivafsnit NOTIA på Aalborg Universitetshospital.

Lønnen matcher ikke ansvaret

Lene Hougaard. Uddannet i 2009. Fast aftenvagt på Kildebakken i Assens Kommune. Eneste sygeplejerske på bostedet, hvor der er godt 30 beboere, som er ældre og psykisk syge.

Brug for et ordentligt boost

Lena Øgendahl. Uddannet i 1996. Sygeplejerske på dagkirurgisk afsnit på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Specialeansvarlig for opvågning og modtagelse.

Vejen til din løn

Inden din løn tikker ind på kontoen, har den været længe undervejs. For sygeplejersker og andre offentligt ansatte er lønnen finansieret af skattekroner. Derfor bliver overenskomstforhandlingerne påvirket af samfundsøkonomien og politiske aftaler. Her kan du se de forskellige skridt, der går forud for forhandlingerne, og som påvirker hvor meget, der er at forhandle om.

Aktuelt

Flere UTH'er at lære af

Der blev i 2019 rapporteret 14 pct. flere utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet ift. året før. En positiv udvikling, da hensigten er at lære af fejlene og forebygge nye fejl, understreger Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Behov for et fagligt løft af ældresektoren

TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden” viser med al tydelighed, at der er brug for et alvorligt gennemsyn af ældreplejen. De fleste beboere på plejehjem i dag er multisyge, og hvis vi skal sikre en værdig ældrepleje fremover, skal fagligheden løftes, mener Dansk Sygeplejeråd.

I HVERT NUMMER

Dengang: Ernæringslære i 1960

Børkop Højskole, forskole til sygeplejerskeuddannelsen, underviste bl.a. i ernæringslære. Her time med sygeplejelærer Johanne Nørnberg.

Hørt: Færre hænder men flere opgaver

Hjemmesygeplejen i Silkeborg er ramt af ansættelsesstop. Vi er for få til at løse alle opgaverne, siger tillidsrepræsentanter, der er bekymrede over besparelser.

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Pædagogik for sundhedsprofessionelle", "Praktikkens didaktik; praktikvejledning på SOSU og PAU" og "Integrative Nursing.Second edition Weil Integrative Medicine Library" samt Sygeplejerskens podcast no 4 "Kunst og sygepleje:Nye veje til innovation".

Fremtidens psykiatri

Tine opsporer de oversete sygdomme

Sygeplejerske Tine Hansen løfter sundheden blandt psykisk syge og de mest udsatte borgere i Lolland Kommune. Det gør hun ved at fokusere på den somatiske sundhedstilstand, der ofte overses i det almindelige sundhedssystem.

Tre år med blod i urinen

De seneste tre år har Jan Petersen levet med blod i urinen. Trods flere lægebesøg var det først, da han mødte sygeplejerske Tine Hansen på værestedet Skomagerens Hus, at det blev taget alvorligt.

Senfølger efter Covid-19

Forskere søger svar om senfølger

Videnskaben har endnu intet definitivt svar på, hvorfor folk oplever senfølger efter Covid-19, og hvor lang tid det tager, før de forsvinder.

Test

Test din viden (9/2020)

Dels om et sygeplejefagligt emne, dels om sygeplejersker. Vi håber, at du bliver en lille smule klogere på dit fag og dine kolleger. ”Test din viden” indeholder denne gang spørgsmål om ulighed i sundhed. Desuden to spørgsmål om mere skæve sider af sygeplejen.

Debat

Småtspisende patienter

På palliativ afdeling er kostpyramiden vendt på hovedet

Energitætte snacks er ikke hverdagskost på landets sygehuse. Men på palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital får en delikatessevogn småtspisende patienter til at spise flere mellemmåltider, og den styrker deres relation til de sygeplejestuderende.

Plejehjemmet Kongsgården

"Tillid er nøglen til det gode plejehjem"

TV2-dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden” har haft store konsekvenser for sygeplejerske Monique Owens Sloth og hendes kolleger på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Hun anerkender, der er sket fejl, men efterlyser en debat om de bagvedliggende problemstillinger samt brugen af overvågning og skjult kamera.

Læren af Covid-19

Blodprøve kan forudsige coronaforløb

Ny forskning gør det muligt at triagere coronapatienter bedre. Der er nemlig sammenhæng mellem din suPAR-værdi, som kan måles i blodet, og alvorsgraden af dit sygdomsforløb med corona. Jo højere, des værre.