Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Blodprøve kan forudsige coronaforløb

Ny forskning gør det muligt at triagere coronapatienter bedre. Der er nemlig sammenhæng mellem din suPAR-værdi, som kan måles i blodet, og alvorsgraden af dit sygdomsforløb med corona. Jo højere, des værre.

Sygeplejersken 2020 nr. 9, s. 19

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

ikon laeren af covid”Lad os sige, at du er blevet testet positiv for Covid-19. Du har det halvdårligt, du er bekymret, og du ved, hvor farlig sygdommen kan være. Så du kommer ind på hospitalet.”

”Vi tager en blodprøve, hvor vi måler din suPAR-værdi. Den er lav – under 4 – hvilket betyder, at vi godt kan sende dig hjem med beskeden om, at du ikke er i risiko for at få et alvorligt forløb. Men du er altid velkommen til at komme igen, hvis det bliver værre.”

Sådan fortæller Hejdi Gamst-Jensen, sygeplejerske, ph.d. og forsker ved Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, om hvordan man kan bruge helt ny forskningsviden til at triagere patienter.

Man måler suPAR-værdien i en blodprøve. Er den under 4,75 nanogram per milliliter, er der ikke risiko for et alvorligt forløb. Men jo højere suPAR, jo større er risikoen for at få et alvorligt forløb med svære respiratoriske komplikationer.

Hejdi Gamst-Jensen
Hejdi Gamst-Jensen
Hejdi Gamst-Jensen har været med til at gennemføre forskningsprojektet under coronabølgen i foråret. Her undersøgte hun sammen med en gruppe forskere fra Hvidovre Hospital sammenhængen mellem alvorligheden af coronaforløbet og patienternes suPAR-værdi ud fra tesen om, at jo højere suPAR, jo værre coronaforløb.

Studiet blev gennemført på baggrund af 407 patienter, der var testet positiv for corona, og det er nu sendt ind til review til et videnskabeligt tidsskrift med Hejdi Gamst-Jensen som medforfatter.

Bedre end Early Warning Score

”Målingen med suPAR har vist sig bedre end Early Warning Score og CRP til at forudsige, om patienterne ender i respiratorbehandling,” fortæller hun og glæder sig over, at personalet på akutafdelingen nu får et ekstra redskab til at triagere.

”Det kan også være nyttigt, hvis vi ser en patient i modtagelsen, som ser ok frisk ud, men hvis han har en høj suPAR, så kan det være en grund til at beholde vedkommende en dag mere,” siger Hejdi Gamst-Jensen.

Hvad er suPAR?
  • SuPAR er en biomarkør, der siger noget om inflammation i kroppen.
  • Man kan måle proteinet i blodet hos alle.
  • Fra studier på andre sygdomme som HIV, kræft, diabetes, hepatitis C og andre vira gælder det, at jo højere suPAR er, jo mere syg bliver man ift. personer med lav suPAR.
  • Det nye studie viser, at det også gælder ift. Covid-19.
  • Det er især patienter med komorbiditet, der har et højere suPAR.
  • Også personer med f.eks. luftvejssygdomme og KOL har en højere suPAR.

Kilde: Hvidovre Hospital og Hejdi Gamst-Jensen

Hejdi Gamst-Jensen forsker desuden i, om man kan bruge suPAR som en biologisk markør til at måle graden af bekymring hos patienter.