Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (10/2021): Etik

Etik har selskab af mange andre ord: etiske dilemmaer, etiske principper, etisk refleksion i sygeleje, etiske råd. Bliv lidt klogere på etik i sygepleje.

Sygeplejersken 2021 nr. 10, s. 47

Af:

Jette Bagh, fagredaktør

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1: Hvad er etik?

A. Etik handler om, hvad det gode liv er og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. (Det Etiske Råd).

B. De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer er funderet i en grundlæggende forståelse af, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv … (Sygeplejeetisk Råd).

C. Etik er et individuelt 
anliggende. 

Spørgsmål nr. 2: Hvem varetager danske sygeplejerskers interesse for etiske spørgsmål og dilemmaer? 

A. Forbrugerrådet 

B. Amnesty International 

C. Sygeplejeetisk Råd 

Spørgsmål nr. 3: Hvordan defineres et etisk dilemma? 

A. Et etisk dilemma kendes ved et valg, hvor det er vanskeligt at beslutte, hvad der er det rette at gøre, og at valget af handling altid har betydning for de involverede. (Sygeplejeetisk Råd).

B. Når en sygeplejerske vurderer, at en situation udgør et etisk dilemma, er der tale om et sådant. 

C. Et etisk dilemma opstår, hvis der findes stærke argumenter både for og imod at gøre en 
bestemt ting. (Det Etiske Råd).

Spørgsmål nr. 4: Hvad er forskellen på Det Etiske Råd og Sygeplejeetisk Råd? 

A. Begge råd beskæftiger sig med spørgsmål og dilemmaer af etisk karakter, forskellen er derfor minimal. 

B. Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Folketinget og fire ministerier. 
Sygeplejeetisk Råd består af 10 personer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres. 

C. Sygeplejeetisk Råd har efter covid-19 specifikt inkluderet arbejdsmiljø i sit virke.

Spørgsmål nr. 5: Hvad angiver retningen for Sygeplejeetisk Råds arbejde? 

A. Danmarks Riges Grundlov. 

B. Sygeplejeetiske Retningslinjer fra 2014. 

C. De 10 bud uddybet af Jesus i Bjergprædikenen.

Spørgsmål nr. 6:  Hvordan kan sygeplejersker anvende Sygeplejeetiske Retningslinjer? 

A. Ved at orientere sig i dem og drøfte dem ud fra hverdagssituationer. 

B. Retningslinjerne er Sygeplejeetisk Råds arbejdsredskab og derfor kun relevante for Rådet. 

C. Sygeplejersker kan drøfte retningslinjerne med deres patienter. 

Spørgsmål nr. 7: Hvornår blev Sygeplejeetisk Råd stiftet? 

A. I 1986 af en gruppe sygeplejersker fra Thy. 

B. Ved Dansk Sygeplejeråds kongres i 1990.                 

C. I 1990 af den daværende sundhedsminister. 

Spørgsmål nr. 8: Er det korrekt, at et medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der overtræder De Sygeplejeetiske Retningslinjer, af DSR’s hovedbestyrelse kan udelukkes af DSR jfr. DSR’s love § 6, stk. 2? 

A.  Nej, det er ikke korrekt. 

B. Ja, det er det, men det er til dato aldrig sket. 

C. Ja, det er sket i et enkelt tilfælde pga. alvorlig kriminalitet.