Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Bod til sygeplejersker

Arbejdsretten har pålagt sygeplejersker, der har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, en bod på enten 56 kr. eller 86 kr. pr. nedlagt arbejdstime.

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 7

Af:

Alexandra Pedersen, journalist

sy11-2021_akt_bod

Dansk Sygeplejeråd var torsdag den 16. september i Arbejdsretten for anden gang.

Arbejdsretten traf endnu en gang afgørelse om, at Dansk Sygeplejeråd skal pålægge medlemmerne at vende tilbage til arbejde og holde det normaliseret.

Spørgsmålet om bod blev fastsat af Arbejdsretten til 56 kr. i timen for de sygeplejersker, der deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser før Arbejdsrettens pålæg den 9. september om at genoptage arbejdet og holde det normaliseret.

Sygeplejersker, der har deltaget i nedlæggelser af arbejdet efterfølgende, pålægges en bod på 86 kr. i timen.

Derudover kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.

”Der er hårdt brug for bedre løn og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet. Det kæmper vi også for i Dansk Sygeplejeråd, men det skal ske med lovlige midler og ikke overenskomststridige aktioner,” siger formand Grete Christensen.

Læs tema om konfliktens konsekvenser i dette nummer af Sygeplejersken