Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Strejken er slut - Grete skal gå!

"Der skal ske ændringer i den måde, DSR arbejder og forhandler løn på. For som det er nu, er det håbløst."

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 17

Af:

Jes Haberlandt, sygeplejerske

Så er strejken slut. Og hvad fik vi så ud af det? Godt spørgsmål. Men umiddelbart ingenting.

DSR har brugt et ukendt millionbeløb på strejken.

Med garanti mange hundrede millioner kroner.

Enhver virksomhedsleder, der har brugt så mange penge og fået et så ringe resultat, vil blive fyret.

Når formanden tilmed anbefaler et ja to gange – og begge gange bliver stemt ned, så kan jeg kun se én klar konsekvens: Grete skal træde tilbage med det samme. 

Jeg forstår i øvrigt ikke, at hun ikke allerede har gjort det.

Der skal nye og yngre kræfter til, og de er derude.

At formanden får et gyldent håndtryk på ca. 900.000 kr., må vi tage med. Det er håndører i det samlede tab.

Ud over at Grete skal gå med det samme, burde de medlemmer af hovedbestyrelsen (HB), der anbefalede et ja, også gøre det.

Grete og HB: I er ikke in sync med medlemmerne.

Den nye formand og den nye HB skal evaluere strejken og finde ud af, hvad vi så gør fremover.

Men der skal ske noget i DSR. DSR skal fornyes, og der skal tænkes nyt. Der skal ske ændringer i den måde, DSR arbejder og forhandler løn på. For som det er nu, er det håbløst. 

Hjælper det at strejke?

Nej, det hjælper ikke. Det gjorde det heller ikke sidste gang, vi strejkede.

Vi må gøre noget andet. Ingen har lyst til at strejke.

Det går ud over de forkerte, vi mister en masse penge, og vi bliver ligesom i 2008 igen sat op i kontingent.

Jeg ønsker ikke at betale mere i kontingent. Det er dyrt nok i forvejen. Skyd idéen om at sætte strejkekontingentet op ned!

Sætter DSR kontingentet op, frygter jeg en stor medlemsflugt. Tag hellere et lån i Kvæsthuset eller sælg det.

Men igen: Grete, du skal gå af som formand – og med det samme. Du har gjort det så godt, du kunne – det var bare ikke godt nok.

Til de medlemmer af HB, der anbefalede et ja: I bør også overveje at trække jer.

Jes Haberlandt er sygeplejerske på Kolding Sygehus

 

Svar fra Grete Christernsen

Kære Jes Haberlandt

Det er rigtigt, at jeg og hovedbestyrelsen anbefalede et ja i foråret.

Det var vores vurdering, at den aftale, der blev sendt til urafstemning, var den bedst opnåelige aftale set i lyset af den kontekst, forhandlingerne var foregået i, dvs. coronasituationen, den økonomiske situation i Danmark samt de rammer for forhandlingerne, som der var udstukket fra Christiansborg.

For øvrigt stemte kongressen også ja. 

Jeg og hovedbestyrelsen var også af den opfattelse, at vi med mæglingsforslaget fik flyttet opgøret med Tjenestemandsreformen ind på Christiansborg – dér, hvor problemet opstod i 1969.

Vi forstår og anerkender sygeplejerskernes vrede og frustrationer, men vurderede at nedsættelsen af en lønkomité kunne være et nyt skridt tættere på at gøre op med sygeplejerskernes lønefterslæb.

I situationer som disse – hvor bølgerne går højt – er vi i hovedbestyrelsen af den overbevisning, at det er vigtigt, at vi alle står sammen i et forpligtende fællesskab.

Dette gælder også for de politisk valgte i DSR. Dansk Sygeplejeråd er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne afgør sammensætningen af den politiske ledelse ved direkte valg.

I Dansk Sygeplejeråd bruger vi ikke ”gyldne håndtryk”, som du skriver. Derimod fastlægges honoreringen og fratrædelsesordninger for de politisk valgte i en demokratisk proces af kongressen. Reglerne kan du læse på DSR’s hjemmeside. 

Jeg og hovedbestyrelsen er ikke naive – vi ved, at der stadig ligger meget arbejde foran os.

Strejken er slut, men kampen for bedre løn og arbejdsforhold for sygeplejerskerne fortsætter. Dette må du ikke tvivle på.

På hovedbestyrelsens vegne, 
Grete Christensen (formand)