Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Strejkekontingent på 125 kroner

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 7

Af:

Morten Jakobsen, kommunikationschef

Kongressen i Dansk Sygeplejeråd har besluttet, at medlemmerne skal betale et strejkekontingent på 125 kr. pr. måned fra 1. oktober og frem til marts 2024.

Formålet med det ekstra kontingent er at styrke Dansk Sygeplejeråds strejkekasse, Garantifonden, så den er robust igen, inden de næste overenskomstforhandlinger for regioner og kommuner i 2024.

Det ekstra strejkekontingent betyder, at Dansk Sygeplejeråds Garantifond i 2024 formentlig vil være tilbage på det politisk bestemte niveau afhængig af medlemsudviklingen i perioden.

”Det er et godt beløb, vi er blevet enige om. Vi skal ikke opkræve mere end højst nødvendigt hos medlemmerne. Men vi skal også have en stærk Garantifond. Strejke er vores mulighed for at presse arbejdsgiverne, og samtidig er der jo også muligheden for, at arbejdsgiverne vælger en lockout ved OK24. I begge tilfælde skal vi kunne støtte vores medlemmer, så de ikke lider økonomisk under en evt. konflikt,” siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Hovedbestyrelsen lovede samtidig kongressen, at Dansk Sygeplejeråds kredse og hovedkontor vil se på alle andre muligheder for at styrke Garantifonden, så perioden for strejkekontingent kan forkortes.