Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Pressede akutmodtagelser

Sygeplejersker på landets akutmodtagelser melder om store udfordringer med at fastholde og rekruttere kolleger ifølge ny spørgeundersøgelse fra DSR. Forskning viser et stort potentiale for at fastholde sygeplejersker gennem forbedringer af det psykosociale arbejdsmiljø.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 8

Af:

Marianne Bom, journalist

sy13-2021_tema_intro-002-mv

På akutmodtagelsen i Holstebro er de 30 sygeplejersker blevet tvunget på arbejde 101 gange de seneste måneder, fordi vagtplanen ellers ikke har kunnet gå op. 

Sygeplejerske Jeanette Leth er én af dem, der dagligt går på arbejde uden at vide, hvornår hun får fri, fortæller hun til dr.dk

”Jeg bliver sat i et dilemma, hvor jeg hele tiden skal opveje, om min fritid vægter højere. Og der taber min fritid oftest.”

Hun arbejder i forvejen 37 timer om ugen, men på godt tre måneder har hun fået påtvunget overarbejde 15-20 gange – af alt fra fire til otte timers varighed. 

Advarselslamperne blinker på landets akutmodtagelser, og det har stået på i lang tid. Det mener stressforsker Naja Hulvej Rod efter at have set sygeplejerskernes svar i en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.

”Det ser helt klart ud til, at der er en række alarmklokker, der ringer ift., at en stor andel af sygeplejerskerne på akutmodtagelserne har et belastende arbejdsmiljø – også i højere grad end sygeplejersker på andre hospitalsafdelinger,” siger professor Naja Hulvej Rod fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

”Det handler for mange akutsygeplejersker om at være presset hele tiden, have et højt arbejdstempo og ikke afslutte opgaver ordentligt, og det indikerer et belastende arbejdsmiljø,” siger hun.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse viser, at det ifølge 83 pct. af akutsygeplejerskerne er svært at rekruttere og fastholde kolleger med den ønskede profil.

På nogle akutmodtagelser blev hver tredje, fjerde eller femte sygeplejerske skiftet ud i løbet af det senest opgjorte år, viser tal fra regionerne.

Det på trods af at det er vigtigt at fastholde kvalificerede medarbejdere ”for at sikre kvaliteten af de leverede ydelser samt for at begrænse omkostninger til rekruttering og oplæring”.

Det fremgår af præmissen for et nyt forskningsprojekt fra bl.a. Naja Hulvej Rod for Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.
    

Stort potentiale for at fastholde

Projektet viser, at der blandt sygeplejersker er stort potentiale for at fastholde flere ved at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.

Næsten halvdelen af de sygeplejersker, der forlader et job i Region H, ville potentielt være blevet, hvis de havde haft et optimalt arbejdsmiljø, som alle medarbejdere var tilfredse med. 

”Stress, dårlige sociale relationer og uigennemsigtig ledelse er tre elementer, der øger risikoen for, at man skifter job. Hvis man føler sig udbrændt eller stresset, er der større risiko for et frafald. Det samme gælder, hvis man ikke har den støtte, man skal have i arbejdet, og hvis man ikke som team hjælper hinanden til at forbedre arbejdsgangene og har respekt for faglige forskelligheder,” siger Naja Hulvej Rod.

Gode relationer forebygger frafald

Projektsygeplejerske Mia Blaabjerg fra Aarhus Universitetshospital publicerede i 2019 en undersøgelse om jobtilfredshed blandt akutsygeplejersker, hvis svar ligger i tråd med Dansk Sygeplejeråds undersøgelse. Hun udforskede hvilke faktorer, der skal skrues på for at forbedre jobtilfredsheden:

”At medarbejderne trives godt har størst betydning for at skubbe jobtilfredsheden i positiv retning.” 

Læs tema om akutmodtagelser i dette nummer af Sygeplejersken