Brug for broer i akutlandskabet

I de næste 10 år skal der være særligt fokus på at bygge broer mellem de mange aktører på hospitaler, i lægevagter, akutklinikker, kommuner, telefonvisitationer og hos praktiserende læger og psykiatriske tilbud. Sygeplejersker er tiltænkt nøgleroller overalt i det nye, akutte landskab. Men spørgsmålet er, om der vil være tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til opgaverne.