Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (3/2021): Kirsten Stallknecht Prisen 2021

Prisen skal opmuntre sygeplejersker til at tage bladet fra munden, bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed og argumentere for kvalitet i sygeplejen til specifikke patientgrupper. Hvor godt kender du Kirsten Stallknecht Prisen?

Sygeplejersken 2021 nr. 3

Af:

Jette Bagh, fagredaktør

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1

Hvornår fik sygeplejerskerne en ytringsfrihedspris?

A. Da den første formelle sygeplejerskeuddannelse blev etableret i 1876 på Københavns Kommunehospital. 

B.  I 2001 da fagbladet Sygeplejersken fyldte 100 år. 

C. Efter strejken i 2008 som en gestus til alle de sygeplejersker, som havde været i konflikt. 

Spørgsmål nr. 2

Hvem er prisen opkaldt efter?

A. En progressiv tysk adelsfrøken som stak af hjemmefra og blev sygeplejerske i Danmark

B. En tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd

C. En sygeplejerske og forfatter, som udgav trilogien ’Livet bag murene’ om den store hvide verden i slutningen af 1880´erne.

Spørgsmål nr. 3

Hvad betyder ytringsfrihed?

A. Frihed for ytringer, dvs. at andre personer ikke har pligt til at lytte til det, man siger 

B. Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse og står dermed i modsætning til censur.

C. Ytringsfrihed opfattes som en af grundpillerne i et velfungerende demokrati, fordi dette bygger på fri meningsudveksling.

Spørgsmål nr. 4

Hvilke grundpiller hviler det danske demokrati i øvrigt på? 

A. Beskrivelse af borgernes rettigheder og pligter, organiseringen af folkestyret og magtens tredeling 

B. Gud, konge og fædreland 

C. Land og folk

Spørgsmål nr. 5

Hvem var den første sygeplejerske, som modtog Kirsten Stallknecht Prisen? 

A. Flemming Møller Mortensen, som dengang var anæstesisygeplejerske. I dag er han minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde.

B. Thyra Frank, som senere blev ældreminister

C. Birte Tove, sygeplejerske og dansk skuespillerinde

Spørgsmål nr. 6

Hvad er den hyppigste årsag til, at sygeplejersker ikke altid ytrer sig i det omfang, de egentlig gerne vil?

A. De angiver frygt for følgerne

B. De er bange for kollegernes misbilligelse

C. De ønsker vejledning i at optræde i medierne

Spørgsmål nr. 7

Har Dansk Sygeplejeråd nogensinde undersøgt sygeplejerskers oplevelse af ytringsfrihed? 

A. Ja, i 2019 har DSR analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Sygeplejeråds medlemmer. 38 pct. angav at have oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som de mente offentligheden burde have kendskab til.

B. Ja, men der kom så få besvarelser, at resultaterne ikke var anvendelige. 

C. Nej, prisen til fremme af brug af ytringsfriheden er det, DSR satser på.

Spørgsmål nr. 8

Har  offentligt ansattes ytringsfrihed?

A. Ja, men den er begrænset pga. Sundhedslovens kapitel 9, hvor der findes regler om tavshedspligt

B. Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter. Det gælder også, når man som offentligt ansat udtaler sig kritisk om ens eget arbejdsområde. 

C. Ytringsfriheden er sikret via Danmarks Riges Grundlov fra 1849. Sygeplejersker har dog begrænset ytringsfrihed, fordi de antages at have omfattende viden om sundhedsvæsenet og derfor har mulighed for at gøre befolkningen utryg.