Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vi ved ikke nok om lægemidlers virkning på ældre og multisyge

Kliniske studier i lægemiddeludvikling afspejler sjældent virkeligheden, og derfor er der reelt meget lidt viden om præparaters virkning på ældre, multisyge og polyfarmacipatienter. Vi behandler i blinde, siger farmaceut og ph.d., der efterlyser flere virkelighedsnære studier.

Sygeplejersken 2021 nr. 4, s. 25

Af:

Maria Klit, journalist

Det er ikke kun antallet af lægemidler, der gør polyfarmaci problematisk. Farmaceut og ph.d. Charlotte Vermehren er lektor på FARMA ved Københavns Universitet, og ifølge hende er der en mere grundlæggende problemstilling på spil. 

For selvom det generelle sygdomsbillede i Danmark tæller et stadigt stigende antal multisyge og polyfarmacipatienter, ved vi slet ikke nok om, hvordan lægemidler interagerer med hinanden eller virker på netop den type patient. 

”Når et lægemiddel skal udvikles, så laver man stort set altid kliniske studier, der undersøger virkningen af én medicinsk behandling hos en yngre gruppe patienter med én og samme sygdom,” siger hun og fortsætter:

”Men sådan er virkeligheden ikke. De virkelige patienter er ofte ældre, multisyge og får mange flere lægemidler end dem, der bliver udtaget til forsøg.”

Vi behandler i blinde

”Når et lægemiddel kommer på markedet, er der med andre ord ingen, der reelt ved, hvordan det virker på patienter, der samtidig er i behandling med andre lægemidler. Og så er man ude i noget, der ligner et eksperiment,” forklarer Charlotte Vermehren.

”Man har en masse medicinske behandlinger, som man ikke kender virkningen af, når man blander dem sammen i en menneskekrop. Man har simpelthen ikke evidensgrundlaget i orden,” siger hun.

Charlotte Vermehren, der også er leder af Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, efterlyser flere virkelighedsnære studier, der kan afdække konsekvenserne af en given behandling for multisyge og polyfarmacipatienter. Det er helt afgørende, hvis man fremadrettet skal kunne tage informeret stilling til, hvilke sygdomme og medicinske behandlinger der bør prioriteres.

”Som det er nu, behandler vi i blinde,” siger hun.