Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fra fem diabetikerbesøg til et enkelt

Patienter i Region Midtjylland med diabetes screenes for følgesygdomme ved et enkelt besøg på hospitalet.

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 11

Af:

Henrik Boesen, journalist

Det er blevet lettere og mindre tidskrævende at blive screenet for følgesygdomme til diabetes i Region Midtjylland. Før var undersøgelserne spredt over flere dage og steder – nu er de samlet i ét besøg på hospitalet.

Et nyt tilbud om "sammedagsscreening" samler nemlig undersøgelserne samme dag.

Det sker ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital og på regionshospitalerne i Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Herning – og i løbet af efteråret 2021 også ved Center for Sundhed i Holstebro.

Den nye ordning bidrager til at forebygge alvorlige følgesygdomme som øjensygdom, fodsår og hjerte-kar-sygdom.

Tilbuddet gælder de ca. 10.000 patienter over 18 år, som er i hospitalsbehandling for diabetes i Region Midtjylland. Heraf har ca. halvdelen type 1-diabetes, og halvdelen har type 2-diabetes.

Tidligere foregik undersøgelserne op til fem forskellige steder – nogle på hospitalet og andre ved privatpraktiserende øjenlæger og fodterapeuter, hvor borgeren ofte selv skulle bestille tid med risiko for lang ventetid.

Det har betydet, at flere ikke har fået de nødvendige undersøgelser rettidigt.

Det samlede besøg varer 2,5-3 timer. Borgeren får taget blodprøve og afleverer urinprøve, man får undersøgt øjne og fødder, har samtale med sygeplejerske og slutter af med en lægesamtale, hvor man får svar på alle undersøgelserne.

I Region Midtjylland har ca. 52.000 borgere type 2-diabetes og ca. 6.000 type 1-diabetes.