Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Personaleflugt fra akutmodtagelse

16 ud af 20 sygeplejersker har siden september forladt Akutmodtagelsen på Roskilde Sygehus, da der blev ansat en ny afdelingssygeplejerske. ”Meget bekymrende,” siger kredsformand Helle Dirksen.

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 8

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

sy8-2021_akt_personaleflugt_dorte-schou

”Jeg synes det er voldsomt og meget bekymrende, at så mange vælger at forlade deres arbejdsplads. Det burde jo have fået alle alarmklokker til at ringe om, at der er noget rivende galt.” 

Det siger Helle Dirksen, formand for Kreds Sjælland, om den bølge af opsigelser, der har ramt Akutmodtagelsen på Roskilde Sygehus. 

Siden september sidste år har 16 ud af de daværende 20 sygeplejersker på afdelingen sagt deres stillinger op.

Det er sket efter ansættelsen af en ny afdelingssygeplejerske, hvis ledelsesstil har skabt stor frustration og vrede blandt de ansatte.

En af dem er Dorte Schou, der forlod Akutmodtagelsen i maj efter 20 års ansættelse:

”Da den nye afdelingsleder blev ansat, ville hun have ansvaret for alle opgaver, der før havde været uddelegeret til meget erfarne sygeplejersker. Men hun havde ingen erfaring med arbejdet på en akutafdeling, og derfor kom tingene og blandt andet vagtplanerne til at sejle,” fortæller Dorte Schou, og tilføjer:   

”Dertil oplevede vi, at hun spillede kollegerne ud mod hinanden, og det skabte et virkelig dårligt arbejdsklima.” 

Dorte Schou understreger, at hun ikke er ude i en heksejagt på afdelingslederen. Derimod retter hendes kritik sig mod den overordnede ledelse ved oversygeplejerske Poul Mossin og videre op. 

”Vi har peget på de problemer over for Poul Mossin, men så blev det vendt tilbage mod os, at det ikke fungerede, fordi vi var dårlige til at acceptere forandring. Der var ingen lydhørhed, selv om vi gjorde opmærksom på det tidligt i forløbet,” siger Dorte Schou. 

"Der blev ikke handlet hurtigt nok"

Sygeplejersken har været i kontakt med den kritiserede afdelingsleder. Hun ønsker dog ikke at forholde sig til kritikken. Men henviser til, at der er en proces i gang for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Hendes chef er ledende oversygeplejerske Poul Mossin. Han siger:

”Jeg vil gerne erkende, at der, set i bakspejlet, ikke blev handlet hurtigt nok på situationen i afdelingen. Der er mange ting, der kunne være gjort anderledes. Begge parter har lidt voldsomt under det her forløb. 

Vi har haft en faglig drøftelse med DSR om forholdene. Vi har afholdt en temadag, og der er nu et forløb, hvor HR er inde over for at få skabt et bedre arbejdsmiljø.” 

Vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Susanne Friis:

”Der er mange facetter. Det, det handler om nu, er at prøve at forbedre arbejdsmiljøet i akutmodtagelsen og styrke det arbejdsfællesskab vi har, og have en fælles forståelse af de udfordringer vi har. 

Når du hører om en leder, der spiller sine ansatte ud imod hinanden, flugter det så med de ledelsesværdier, I gerne vil have? 
”Altså jeg kan sige, at vi er udmærket klar over den situation, hvor folk er holdt op, og vi arbejder med alle facetter i den proces, vi har gang i.” 

Kredsformand Helle Dirksen: 

”Vi har holdt møde med ledelsen, og der er blevet sat forskellige processer i gang. Jeg vil sige, at der var stor lydhørhed, og de tog det meget alvorligt. Vi følger det tæt både af vores lokale tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten.”

Læs i dette nummer af Sygeplejersken: Hørt: "Nu er tavshedskulturen punkteret"