Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skiftedag: "Jeg vil sætte udsatte børn og unge på dagsordenen"

"Jeg skal f.eks. vænne mig til at tilpasse mit sprog til det fagspecifikke område, så de andre forstår mig"

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 66

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

sy8-2021_skiftedag_louise-bager
Louise Bager, 34 år.

Nyt job: Den 1. maj 2021 hos Københavns Kommune, Borgercenter Børn og Unge, hvor hun er med til at løfte den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen over for byens udsatte børn og unge. 
Kom fra: Tre år som først teamkoordinator og så som kvalitets-sygeplejerske i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Før det bl.a. cand.cur., hæmatologisk afdeling og neonatalafdeling på Rigshospitalet.

”Jeg har altid godt kunnet tænke mig at arbejde mere politisk inden for mit fag.

Mit sidste job var spændende, men jeg havde ikke så stor indflydelse til at påvirke en sundhedsdagsorden, som jeg håber at få her.

Jeg er den eneste sundhedsfaglige medarbejder ud af en faglig stab på 35. Det betyder, at jeg skal træde i karakter og være god til fagligt at argumentere for de sundhedsfaglige perspektiver for at gøre en sundhedsmæssig forskel for børn og unge i kommunen.

Det kan jeg godt lide. Og det her politiske arbejde var en af grundene til, at jeg søgte stillingen. 

Og så er børne- og ungeområdet et felt, som altid har pirret mig.

Min mor er sundhedsplejerske, og ad den vej har jeg snuset lidt til området og altid vidst, at jeg gerne vil den vej.

For det er bare vigtigt at sætte udsatte børn og unges sundhed på dagsordenen inden for den socialpædagogiske kontekst.

Sundhed har også stor betydning for deres fysiske og mentale velvære. Og det tyder på, at man er begyndt at få øjnene mere og mere op for det.

Der har ellers ikke været tradition for at have sygeplejersker ansat her i staben.

Men jeg er her, og jeg skal bl.a. være med til at understøtte kvaliteten af de sundhedsfaglige opgaver på anbringelsessteder, i døgntilbud og forebyggende tilbud i opgaver som medicinhåndtering, dokumentation og arbejdet med utilsigtede hændelser.

Og så skal jeg hjælpe med at oversætte national lovgivning og ny viden fra både nationalt hold og den centrale sundhedsenhed i Socialforvaltningen til den daglige drift på børne- og ungeområdet.

Samtidig kan jeg være med til at skubbe på op i organisationen, hvis nu f.eks. centersygeplejersken udtrykker, at man oplever nogle relevante sundhedsfaglige behov og problemstillinger. 

Da jeg søgte stillingen, tænkte jeg meget over det her med, at jeg er gået fra, at 90 pct. af mine kollegaer er sundhedsfaglige til nu at have en minoritetsstilling, hvor vi kun er få sygeplejersker i hele borgercenteret.

Jeg skal f.eks. vænne mig til at tilpasse mit sprog til det fagspecifikke område, så de andre forstår mig, og jeg oplever også, at jeg ikke altid forstår, hvad mine kollegaer mener.

Men det er en sjov og spændende udfordring.

Jeg håber, at vi på tværs af de mange faggrupper i teamet kan komme hele vejen rundt om de udfordringer, der må være.

Jeg er spændt på at se, hvordan en masse nye kollegaer fra andre fagområder og et helt nyt fagspecifikt område kan være med til at udvikle mig.

Og så er det bare givende at sætte udsatte børn og unges sundhed på den politiske dagsorden.” 

Savner du inspiration til karrieren?

Hent råd og vejledning om karriere og jobsøgning på dsr.dk Som medlem kan du booke tid til personlig sparring om jobsøgning, efter- og videre-uddannelse eller karrieremuligheder.

Læs mere på dsr.dk/job-og-karriere