Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb

21 Sundhedsklynger skal styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet. Formand Grete Christensen roser aftalen.

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 12

Af:

Mai Brandi Ludvigsen, journalist

Regeringen, Danske Regioner og KL har besluttet at etablere 21 sundhedsklynger – én omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Det skal understøtte samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. mennesker med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og for ældre.

Strukturen i sundhedsvæsenet har været til debat igennem flere år med forskellige løsningsforslag.

Derfor glæder det formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, at der nu er landet en aftale med bred opbakning.

”Det er rigtig godt, at der nu er en aftale og godt, at den bygger på forslag fra sundhedsvæsenet selv. Alt for mange patienter falder mellem to stole, men nu får vi etableret en grundstruktur for et mere forpligtende samarbejde. Det er noget, vi i Dansk Sygeplejeråd har presset på for. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at få samarbejdet til at fungere helt ud på de enkelte afdelinger og hos den enkelte medarbejder, da det er i hverdagen, at det tættere samarbejde skal fungere,” siger Grete Christensen.