Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (9/2021): Hjertet i rette rytmer

Få genopfrisket din viden om hjertestop, hjerterytmeforstyrrelser og hvordan, du giver hjertemassage.

Sygeplejersken 2021 nr. 9, s. 47

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1 

Hvad er den hyppigste årsag til hjertestop? 

A. Blodpropper

B. Hjerterytmeforstyrrelser

C.  Trafikuheld med dødelig udgang

Spørgsmål nr. 2

Ved klinisk hjertestop skal du bl.a. give hjerte-massage. Men hvor mange tryk skal du give til voksne i hver serie? 

A. 20 tryk 
(70-80 tryk pr. minut)

B. 30 tryk 
(100-120 tryk pr. minut)

C. 40 tryk 
(140-160 tryk pr. minut) 

Spørgsmål nr. 3

En ICD er en lille pacemaker, der nulstiller strømmen i hjertet og genopretter den normale rytme. Hvor indopereres ICD’en? 

A. Under huden på brystet

B. Under huden lige under kravebenet

C. Under huden under hjertet

Spørgsmål nr. 4

En dansk undersøgelse udført af læge Jacob Tfelt-Hansen viser, at unge mænd dør dobbelt så ofte af hjertestop som unge kvinder. Hvilket af følgende udsagn om den undersøgte population er forkert? 

A. Kvinder dør oftere efter fysisk aktivitet. 

B. Mænd dør oftere efter fysisk aktivitet.

C. Kvinder dør oftere, mens de sover.

spørgsmål nr. 5

Hvad er betegnelsen, når der ikke er nogen elektrisk aktivitet i hjertet til at få hjertemusklen til at trække sig sammen?

A. Ventrikelflimren

B. Asystoli

C. Hæmatokritis

Spørgsmål nr. 6

Inde i hjertet sidder organets svar på en naturlig pacemaker, som styrer hjertets puls med elektriske signaler. Hvad hedder denne funktion?

A. Sinusknuden

B. Cosinusfunktionen

C. Tricuspedalklappen 

Spørgsmål nr. 7

Den første store danske undersøgelse af pludselig hjertedød har undersøgt alle 54.028 dødsfald i 2010. Hvor stor en procentdel udgjorde pludselig hjertedød?

A. 10 pct.

B. 13 pct.

C. 15 pct.

Spørgsmål nr. 8

Ifølge samme undersøgelse, hvor mange pct. i gruppen af pludselig hjertedød havde ingen tidligere påviste hjerteproblemer?

A. 20 pct.

B. 35 pct.

C. 50 pct.

Title

Svar på spørgsmålene findes her

Desuden kildehenvisning til anvendt litteratur