Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Virusbølger krævede pludselig ekstravagter

Stine Højbjerg Lassen, klinisk afsnitskoordinerende sygeplejerske og TR på Dagafsnit for Børn og Unge/Ambulatorium/Børnemodtagelse Aalborg Universitets Hospital, er glad for ny aftale om frivilligt ekstra arbejde.

Sygeplejersken 2022 nr. 1, s. 58

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

sy1-2022_fea_stine-hoejbjerg-lassen

Da bølgen af RS-virus meget usædvanligt for årstiden ramte Danmark i september sidste år, kunne de mærke det med det samme på hele børneområdet på Aalborg Universitetshospital. Børnenes epidemi bankede på. 

”Der var et meget stort pres på afdelingen, som ikke kunne have været forudset. Vi lukkede stort set al ambulant aktivitet for at frigive ekstra sygeplejersker, men det var ikke tilstrækkeligt.  Og derfor var der behov for, at flere sygeplejersker tog ekstravagter. Dilemmaet stod mellem at få dem pålagt eller tage dem frivilligt.”

Det siger Stine Højbjerg Lassen, der som TR har været med til at lave aftalen om betalte ekstravagter på en afdeling, hvor de fleste af sygeplejerskerne er på fuld tid i forvejen. Og hvor de ikke har nogen vakante stillinger. 

”Situationen var, at ingen ønskede at få pålagt ekstravagter. Dels får du ikke betaling for at blive pålagt ekstravagter, og dels skaber det et enormt dårligt arbejdsmiljø, som udtrætter folk.” 

”Vi er en velfungerende afdeling, og jeg så ingen grund til, at vi skulle ødelægge det vores afdeling kan.” 

”Den aftale vi lavede, kalder vi ikke en FEA-aftale. Det hedder en vikaraftale. Det var vigtigt for mig, at det på den måde blev tydeliggjort, at det ligger ud over normalen. Aftalen giver ikke alene en bedre honorering til de sygeplejersker, der virker i den, men samtidig giver den den samme honorering til dem, der får pålagt en vagt.”

Den ekstra tilføjelse til aftalen har Stine Højbjerg Lassen det særlig godt med, fordi man dermed undgår misundelse og irritationer over, at kolleger bliver honoreret forskelligt for den samme type vagt. 

”Men når der kommer sådan en bølge (RS-virus, red.), så viser det jo, at vi kun er ansat præcist så mange, at det lige kan køre rundt, og det vælter, når der sker noget ekstraordinært. Derfor forlangte DSR, at der skulle laves nogle tiltag før aftalen blev indgået, netop for at vi ikke igen skulle stå i sådan en situation. Det resulterede i, at der blev slået stillinger op, og vi har nu ansat ekstra sygeplejersker.”

Hvad er din holdning til dem, der mener man helt skal afvise at indgå FEA-aftaler og tage vagter? 

”Personligt vil jeg hellere selv kunne planlægge, hvornår jeg vil have en ekstravagt frem for at få den pålagt. Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der skal tage de vagter. Ellers er det jo dem, der er på arbejde, der bliver pålagt. En anden væsentlig faktor ved at arbejde med børn, er at vi skal lave en masse udregninger i forhold til mængden af medicin eksempelvis, og risikoen for at begå fejl bliver kun større, som timerne går.”

”Dermed ikke sagt, at jeg ikke synes det er problem med ekstravagter. Problemet er, at vi er få sygeplejersker.”  

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken

Nyt fokus på FEA-aftaler

FEA skævvrider lønnen