Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kateterbrugere skal have bedre forløb

Line Sandlykke bruger sine kompetencer fra APN-uddannelsen til at forbedre det tværsektorielle samarbejde om kateterbrugere.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 55

Af:

Christina Sommer, Journalist

080422_canon-dsr_35526_0

For fire år siden stødte Line Sandlykke på problematikken for første gang i akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus, hvor hun tit mødte borgere med midlertidigt eller permanent kateter.

”De blev ofte bragt ind i ambulance med store smerter. Mange blødte fra deres kateter, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre,” fortæller hun.

Men det er hun nu blevet meget klogere på. I 2019 fik hun job på Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. September samme år begyndte hun på kandidatuddannelsen i avanceret klinisk sygepleje – APN-uddannelsen – på Aarhus Universitet.

Line Sandlykke læste APN på fuldtid, fik SU og tog sideløbende vagter på den urinvejskirurgiske afdeling. 

Dårlig kommunikation udfordrer

Som nyslået APN-sygeplejerske i sommeren 2021 flyttede hun øst på og søgte job på Urologisk Ambulatorium på Herlev Gentofte Hospital. Men da ledelsen på Urinvejssygdomme så, at hun var APN-sygeplejerske, blev hun tilbudt job som klinisk sygeplejespecialist og projektleder i en nyoprettet enhed for specialiseret sygepleje i urinveje. 

Enheden skal forbedre sygeplejen i patientforløb på tværs af hospital og kommuner. Og den første patientgruppe, som Line Sandlykke kigger på, er borgere med midlertidigt eller permanent kateter, da data viser, at akutmodtagelsen på Herlev Gentofte Hospital hvert år modtager 1.000 borgere med kateterproblemer. 

”De kommer ind, får skiftet kateter og bliver så sendt hjem igen. Desværre uden vi rigtig ved, hvad der er sket i kommunen, ligesom kommunen kan have svært ved at gennemskue, hvad vi har gjort. Manglende kommunikation er en kæmpe udfordring.”

Animation skal løfte kompetencer

Manglende viden og kompetencer hos især personalet i primær sektor er også en udfordring. 

”Der kan gå måneder imellem, den enkelte sygeplejerske står med en kateterbruger. Så jeg har besøgt nogle kommuner for at se, hvordan det fungerer hos dem.”

Herefter holdt Line Sandlykke en tværsektoriel workshop, der gav en fælles forståelse for de udfordringer, der er i begge sektorer samt vigtige input til et uddannelsesforløb, som hun er ved at gøre færdig i samarbejde med virksomheden Visikon. 

Forløbet består af undervisning gennem animerede undervisningsfilm om f.eks. nedre hygiejne i forbindelse med kateter. Filmene og visuelle stepguides er en del af den digitale løsning ’Mit Hjemmeforløb’, som klinkeren hurtigt kan tilgå fra mobilen, hvis der opstår tvivl ude ved borgeren. 

Vidensbank på vej

Forløbet er primært målrettet sygeplejersker og andet plejepersonale i kommunerne, men frem til sommer deltager et medicinsk og et kirurgisk sengeafsnit sammen med tre kommuner i et pilotprojekt. 

Planen er at før- og eftermåle personalets viden og tryghed ved pleje og håndtering af katetre samt indlæggelsestallet.

Line Sandlykke fortæller:

”Med tiden skal vi udvikle os til en vidensbank, personalet kan kontakte, og vi skal kunne rykke ud til hjemmebesøg hos de mest komplekse borgere.”