Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Nye retningslinjer for kateterisation og smerter hos børn

Denne kliniske vejledning er udviklet af sundhedsfaglige eksperter fra flere specialer og landsdele i Danmark.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 12

Af:

Henrik Boesen, Journalist

istock-1198057566

To nye retningslinjer har set dagens lys.

For det første har Center for Kliniske Retningslinjer udgivet en klinisk retningslinje for kateterisation ved urinretention i det postoperative indlæggelsesforløb hos voksne ortopædkirurgiske patienter.

Retningslinjen har til formål at minimere risikoen for postoperative komplikationer og unødvendige gener hos kirurgiske patienter. Retningslinjen er forfattet af klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., Anne-Louise Degn Wivelsted, udviklingssygeplejerske, SD, MHH, Mette From og leder af Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, cand.cur., Karen Schmøkel.

Proceduresmerter hos børn

Den anden handler om smerter hos børn. Børn på hospital bliver underbehandlet for så vidt angår smerter, og børn nævner proceduresmerter som det mest smertefulde. I mangel på relevante tiltag foregår der ufrivillig fastholdelse af børn.

Formålet med denne første nationale vejledning på området er at give kvalificeret personale, som arbejder med børn (0-18 år) i almen praksis, på skadestuer og på hospitalsafdelingerne viden, færdigheder og i sidste ende også en holdning, der sikrer, at barnets procedurerelaterede smerte og angst bliver behandlet kompetent.

Denne kliniske vejledning er udviklet af sundhedsfaglige eksperter fra flere specialer og landsdele i Danmark. Den er desuden godkendt af de specialespecifikke selskaber: Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med Børn og Unge, Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygepleje samt Fagligt Selskab for Akutsygepleje, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Akut Medicin og Dansk Selskab for Ortopædkirurgi.

Læs mere
www.cfkr.dk
www.rigshospitalet.dk