Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ubesatte stillinger presser hospitalsafdelinger

Tre ud af fire medicinske afdelinger har ledige stillinger – på intensiv er det endnu flere, viser ny undersøgelse. Dansk Sygeplejeråd lancerer 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker.

Sygeplejersken 2022 nr. 6, s. 34-35

Af:

Mai Brandi Ludvigsen, Journalist

sy-2022-6-stockkoerestol

Tallene taler sit eget umisforståelige sprog.  

72 pct. af de medicinske afdelinger har ledige stillinger, fordi der mangler kvalificerede ansøgere. På intensivafdelinger er det 83 pct. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra marts foretaget blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer på medicinske afdelinger samt på intensiv, anæstesi og operation/opvågning.

”Lige nu er der næsten 5.000 ledige sygeplejerskestillinger landet over, og det giver store udfordringer for både patienter og medarbejdere. Vi kan ikke blive ved med at skubbe det foran os – der er et akut behov for, at det bliver gjort mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske,” siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

Gør fuldtids arbejde attraktivt

Dansk Sygeplejeråd lancerer nu 12 anbefalinger til løsninger på mangelsituationen sammen med Lederforeningen og SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning). Anbefalingerne er blevet sendt til ansvarlige politikere på Christiansborg og arbejdsgiverne i Danske Regioner og KL.

Centralt i de 12 anbefalinger står løn og arbejdsvilkår, men også bedre vagtplanlægning og øget fokus på fagligt forsvarlige normeringer. Blandt de øvrige anbefalinger er tid til faglig ledelse og bedre introduktionsforløb, ligesom det skal gøres mere attraktivt for sygeplejersker at arbejde fuldtid.

Til de 12 anbefalinger følger en række konkrete delanbefalinger rettet mod både politikerne på Christiansborg og arbejdsgiverne.

”Sygeplejerskerne har sagt det igen og igen – det er først og fremmest bedre løn og arbejdsvilkår, der skal til. Det har de skullet spejde meget langt efter, og konsekvensen er, at nogle har valgt helt at forlade faget. Det skal vi have bremset, og vi er ikke i en situation, hvor der er tid til at vente,” siger Grete Christensen med henvisning til robusthedskommissionen og lønstrukturkomitéen, der begge skal pege på løsninger, der har betydning for manglen på bl.a. sygeplejersker.  

Sygeplejerskerne ved hvad der skal til

Det handler om bedre arbejdsmiljø og en større økonomisk gevinst, hvis man ønsker at fastholde sygeplejerskerne.

I DSR’s spørgeskemaundersøgelse svarer 68 pct. af sygeplejerskerne på medicinske afdelinger, at arbejdsgiverne skal fokusere på et bedre arbejdsmiljø, hvis de vil øge sandsynligheden for, at de bliver i deres nuværende arbejde. 59 pct. peger på en større økonomisk gevinst. 

På intensiv, anæstesi og operation/opvågning er det samlet set knap halvdelen, der peger på bedre arbejdsmiljø, mens 66 pct. nævner en større økonomisk gevinst, hvis arbejdsgiverne skal øge sandsynligheden for at holde på dem.

Det samme gælder, hvis arbejdsgiverne vil have sygeplejerskerne til at arbejde flere timer om ugen. Det skal kunne mærkes økonomisk, og arbejdspresset skal ned, hvis de skal overveje at arbejde mere, lyder det i svarene.

Styrk den sygeplejefaglige ledelse

For Lederforeningen er det afgørende, at man får styrket den sygeplejefaglige ledelse. Irene Charlotte Hesselberg, formand for de sygeplejefaglige ledere siger:

”De sygeplejefaglige ledere har en nøglerolle i forhold til at sikre kvaliteten i sundhedsindsatsen. Og ledelsen bliver endnu mere vigtig, for sundhedsvæsenet er udfordret af mangel på kvalificeret personale og samtidig stadig flere patienter og borgere med behov for behandling og sygepleje. Hvis den næsten umulige udfordring skal løses, så kræver det, at vi prioriterer tid til ledelsesopgaven og rammerne til at kunne udøve nærværende og kvalificeret ledelse.”

Fremtidens sygeplejersker 

En anden central anbefaling er at der skal uddannes flere sygeplejersker. Det kræver målrettede indsatser, der sikrer rekruttering til sygeplejeuddannelsen og mindsker frafaldet af studerende. Formand for SLS, Charlotte Gøtstad Sørensen siger:

”For at mindske frafaldet af os sygeplejestuderende er det afgørende, at der investeres i flere praktiksteder, flere kliniske vejledere og større kobling til professionshøjskolerne. Der er ingen tvivl om at kvaliteten af den vejledning, refleksion og undervisning vi modtager under uddannelsen, har direkte betydning for, om man mærker at man slår til i arbejdet som sygeplejerske. Og ligesom der skal sikres en løn svarende til kompetencer og ansvar for sygeplejersker, skal det samme ske for os sygeplejestuderende i vores studiejobs. Det vil i høj grad have betydning for motivationen for at forblive én af fremtidens sygeplejersker.”

Løs manglen på sygeplejersker

Mangel på sygeplejersker

Den største udfordring i dagens sundhedsvæsen er manglen på sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet 12 anbefalinger til at løse denne mangel:  

1.    Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker starter med løn.
2.    Sørg for tid til kvalitet og faglighed.
3.    Skab mulighed for vagtplanlægning med respekt for faglighed, frivillighed og privatliv.
4.    Gør det attraktivt og muligt at arbejde fuldtid.
5.    Brug sygeplejerskers og andre faggruppers tid meningsfuldt.
6.    Styrk sygeplejefaglig ledelse og fasthold lederne.
7.    Fasthold erfarne sygeplejersker.
8.    Sørg for de rigtige kompetencer til fremtidens udfordringer.
9.    Let presset på sundhedsvæsnet gennem afbureaukratisering.
10.    Uddan flere sygeplejersker.
11.    Introduktionsforløb og fuldtid til alle nyuddannede sygeplejersker.
12.    Rekruttering af allerede uddannede sygeplejersker.

Find hele udspillet her