Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Hurtig hjælp til sygemeldte

"Jeg var desværre blevet meget mere syg med tiden, måtte sygemeldes igen og blev siden fyret."

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 19

Af:

Tina Thorborg, sygeplejerske, cand.cur.

Da Dansk Sygeplejeråd (DSR) holdt kongres i maj, blev forslaget ’Bedre vilkår for medlemmer med arbejdsskade’ vedtaget. DSR vil fremover sætte større fokus på medlemmer ramt af arbejdsskader og arbejde aktivt for at hjælpe disse medlemmer og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Desværre bliver mange sygeplejersker sygemeldt. Som følge af corona, forkerte løft og natarbejde f.eks., men også arbejdsrelateret stress pga. dårlige arbejdsvilkår og et dårligt psykisk arbejdsmiljø – med risiko for at blive fyret.

I arbejdsmiljøloven står, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal tilstræbes. Og at dette er arbejdsgiverens ansvar, men noget tyder på, at vi er langt fra sunde arbejdsmiljøer på nogle af landets sygehusafdelinger.

Et studie fra Københavns Universitet 2019 af Ladegaard et al. viser desuden, at ledere fokuserer på personlige og individuelle årsager til stresssygemeldinger, selv om psykologer og læger har dokumenteret, at problemet er strukturelt. Det er interessant, at man forestiller sig, at løsningen skal ligge hos den enkelte medarbejder frem for at se det som et kollektivt problem, der skal løses af arbejdspladsen. 

Jeg har selv været langtidssygemeldt med arbejdsrelateret stress. Jeg blev efterhånden en kedelig udgave af mig selv og havde ikke overskud til noget. Hverken på arbejdet eller i min fritid. Jeg havde betydelige belastningsreaktioner. Da jeg blev ansat på en ny afdeling, fulgte belastningsreaktionerne desværre med, og jeg måtte sygemeldes igen. Jeg blev ikke henvist til personalepsykolog på min første arbejdsplads, men heldigvis fik ledelsen på min anden arbejdsplads hurtigt igangsat den nødvendige hjælp. Jeg var desværre blevet meget mere syg med tiden, måtte sygemeldes igen og blev siden fyret.

Derfor er jeg glad for, at DSR vil sætte ind på området. Min bøn til DSR er at tage dette fokus seriøst og eventuelt medtænke hurtig kontakt og hjælp til deres medlemmer, når de bliver sygemeldt.

Tina Thorborg er sygeplejerske og cand.cur., ikke ansat i en stilling pt.