Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tvang over for børn og unge stiger

Flere børn og unge er udsat for tvang i psykiatrien. Bekymrende, lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der ikke mener, den rette behandling bliver givet i tide

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 7

Af:

Nana Toft, journalist

sy7-2022_akt_tvang
Flere børn og unge udsættes for tvang
  • Den samlede tvang stiger. Den samlede anvendelse af tvang over for børn og unge er steget væsentligt siden 2015. Der ses særligt en stigning i antallet fra 2020 til 2021, hvor antallet af børn og unge, der har været udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger, er steget fra 276 til 334.
  • 334 børn og unge blev udsat for tvang i 2021. Det er 58 flere end i 2020, en stigning på 17 pct.
  • Tallet stiger i alle regioner. Ingen af regionerne har haft succes med at nedbringe antallet af børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger. 
  • Tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser stiger. Antallet af børn og unge, der tvangsindlægges, er steget markant siden 2015. I 2021 er 163 børn og unge blevet tvangsindlagt, mens der var 116 i 2015. Det er særligt i perioden 2020-2021, at der er registreret flere tvangsindlæggelser. Også antal børn og unge, der tvangstilbageholdes, er steget siden 2015. I 2021 er 118 børn og unge blevet tvangstilbageholdt. Tallet dækker over en særlig stor stigning siden 2020, hvor 58 flere børn og unge er blevet tvangstilbageholdt.

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport: ’Monitorering af tvang i psykiatrien. Opgørelse for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021’.

Væsentligt flere børn og unge er udsat for tvang. I 2021 var 334 børn og unge under 18 år udsat for tvang i psykiatrien, hvilket er en stigning på 58 eller 17 pct. i forhold til året før. 

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. 

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen pointerer, at tallene for børn og unge er små. Ligesom de varierer betydeligt fra år til år. Men det ændrer ikke på, at hun finder tallene bekymrende. 

“Tallene taler for sig selv. Tvangen over for børn og unge er steget siden 2015, og især fra 2020 til 2021 er stigningen markant. Det er naturligvis på ingen måde tilfredsstillende,” lyder det fra Agnethe Vale Nielsen. 

Stigning i alle regioner 

 Rapporten dokumenterer desuden, at det ikke er lykkedes for nogen af regionerne at nedbringe tvang over for børn og unge. Heller ikke i Region Midtjylland, hvor den samlede tvang over for børn og unge er steget fra 2,4 pct. i perioden 2011-2020 til 6,2 pct. fra 2020 til 2021.

“Vi havde faktisk flere år, hvor det gik i den rigtige retning, så det ærgrer mig selvfølgelig,” siger den sygeplejefaglige direktør i Region Midtjyllands Psykiatri, Claus Lassen Graversen.

Han forklarer de flere tilfælde af tvang med, at regionen siden 2020 er forpligtet til at dokumentere tvangshændelser på en ny måde, der, ifølge den sygeplejefaglige direktør, indimellem resulterer i flere indberetninger. Men han anerkender, at det ikke kan redegøre for hele stigningen. 

Mest tvang blandt unge piger

Ifølge Claus Lassen Graversen er det fortrinsvis de 15-18-årige piger, som lider af personlighedsforstyrrelser og har selvskadende adfærd, der hyppigst er udsat for tvang. Og hvor stigningen er sket. 

“Afdelingssygeplejerskerne fortæller mig, at de unge piger i stigende grad er udfordret på deres adfærd. Indimellem på en måde, så det resulterer i både tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse,” fortæller Claus Lassen Graversen og tilføjer:

“Og når de bliver tvangsindlagt, er der større risiko for, at anden tvang følger med.” 

Behov for kvalitetsløft

I Sundhedsstyrelsen betragter Agnethe Vale Nielsen stigningen i tvang over for børn og unge som en slags “temperaturmåling” af psykiatrien.

“Det er tydeligt, at der er behov for et generelt kvalitetsløft af indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser,” forklarer hun og understreger, at der ikke er en enkelt knap, man kan skrue på for at nedbringe tvang.

“Men lige præcis den her gruppe udsættes for alt for meget tvang, fordi vi ikke i tide får givet den rigtige behandling. I det faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien er det derfor også en af vores prioriterede anbefalinger,” siger Agnethe Vale Nielsen.

Sundhedsstyrelsen er på vej med en ny vejledning til de psykiatriske afdelinger om reglerne for anvendelse af tvang. Vejledningen forventes at ligge klar i september 2022.