Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Giv os den tiårsplan nu

Børne- og ungdomspsykiatrien skriger efter den længe ventede tiårsplan for psykiatrien. Bl.a. på sociale medier, hvor medarbejdere som læger, psykologer og sygeplejersker under hashtagget #Deterogsåmig kræver politisk handling, så patienterne kan få den bedste behandling.

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 7

Af:

Christina Sommer, journalist

sy8-2022_akt_tiaarsplan-nu

Heidi Wiell Bokkenheuser er specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske på Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 - Roskilde. Hun genkender det billede, som yngre læge i en akutmodtagelse i børne- og ungepsykiatrien Sara Kærn Linstow beskrev i en kronik i Information den 4. juni. 

Under overskriften 'Jeg er den søvndrukne læge, der svigter børn og unge i krise’ fortalte lægen bl.a., hvordan telefonen nogle gange ringer, mens hun sidder og taler med en ung om selvmordstanker. Og at hun ofte har svært ved at tilbyde patienterne det, de reelt har behov for pga. travlhed og manglende sengepladser. Heidi Wiell Bokkenheuser siger:

”Jeg kan genkende noget af den travlhed, hun beskriver, og ikke mindst de afvisninger, travlhed kan medføre i mødet med de unge og deres familier. Vi er enormt engagerede og dygtige til vores arbejde.

Derfor kan det gøre ondt, når rammerne spænder ben for det, vi er uddannet til.”  

Overgange skal blive bedre 

Heidi Wiell Bokkenheuser møder nogle gange unge, som tidligere har opsøgt hjælp, men i første omgang er blevet sendt hjem eller henvist til andre tilbud, bl.a. pga. pladsmangel. 

”Når de så kommer til os, har de måske udviklet en svær depression, selvmordstanker og et nedsat funktionsniveau, der kræver længerevarende behandling. Nogle spørger undrende, hvordan jeg tror, det ville have set ud, hvis de var blevet indlagt tidligere. Det spørgsmål stiller jeg også mig selv.” 

Sygeplejersken var derfor hurtig til at dele Sara Kærn Linstows kronik på Facebook under hashtagget #Deterogsåmig. Det haster med en tiårsplan for psykiatrien. Hun mener, der er behov for at kigge på de overordnede rammer – især overgangene mellem de forskellige sektorer og fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien. Forebyggelse og sundhedsfremme skal også med, siger hun. 

”Vi ser jo en stigende mistrivsel blandt unge mennesker. De er i højrisiko for at udvikle psykiatriske sygdomme og selvskade. Planen skal italesætte, hvordan vi forebygger, at unge overhovedet kommer til at møde sådan en som mig.”

Konkrete bud på forebyggelse

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, hører jævnligt sygeplejersker i psykiatrien fortælle om en udfordrende hverdag, hvor det er svært at give patienter og pårørende den nødvendige behandling og omsorg.  

”Det kan vi hverken byde patienter, pårørende eller medarbejderne. Vi må som samfund diskutere, hvordan vi vil tage os af unge mennesker, der mistrives. Derfor er tiårsplanen meget vigtig, og politikerne må handle. Nu,” siger Dorthe Boe Danbjørg, som også efterlyser konkrete bud på forebyggelse. 

På folkemødet på Bornholm i juni lovede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ifølge ugeskriftet.dk, at de politiske forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien vil gå i gang snarest, og at planen vil blive fremlagt efter sommerferien og før valget.