Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mobning kan føre til selvmord

Ledende sygeplejerske fik erstatning for at blive mobbet af sine medarbejdere

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 13

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy8-2022_akt_mobning

Medarbejdere, som har oplevet mobning, har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord sammenlignet med medarbejdere, som ikke har været udsat for mobning. Sammenhængen er særligt stærk blandt mænd.

Det viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere.

Studiet viser, at hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet.

Større risiko hos mænd

Isoleret set er risikoen for selvmord og selvmordsforsøg langt større, næsten tre gange højere, hos mænd, som har været udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med mænd, der ikke har, viser studiet.

Årsagen kan ifølge studiet være, at mænd i mindre grad end kvinder er tilbøjelige til at søge støtte, når de oplever mentale helbredsproblemer. Desuden antages det, at mænd i lavere grad end kvinder er åbne om problemer med mobning på arbejdspladsen og derfor ikke får den nødvendige støtte til at afhjælpe problemet.

Ledende sygeplejerske blev mobbet

Mobning kan forekomme både blandt kolleger og begge veje i forholdet mellem ledere og medarbejdere. Og mobningen kan have store personlige omkostninger.

En sag omtalt tidligere i år i magasinet ’Forkant’, medlemsblad i Lederforeningen under Dansk Sygeplejeråd, viser, at en ledende sygeplejerske var udsat for mobning i en grad og i så lang tid, at sagen blev 
karakteriseret som en arbejdsskade. Den udløste en erstatning til lederen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og den ledende sygeplejerske måtte fratræde sin stilling.

”Mobning påvirker dig på samme måde, om du er leder eller medarbejder,” fastslog erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen i artiklen i Forkant og opfordrede til mere åbenhed om problemet.

Læs mere på nfa.dk og på www.dsr.dk/lederforeningen > Magasinet Forkant > Nr. 1/2022 > Mobning mod leder anerkendt som arbejdsskade