Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sundhedsindsatser gavner socialt udsatte

Ny rapport oplister steder i landet, hvor socialt udsatte borgere kan få hjælp. Sygeplejersker spiller ofte en rolle.

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 11

Af:

Henrik Boesen, journalist

Det er svært at skabe lighed i sundhed for den socialt udsatte borger, som der findes flere end 300.000 af i Danmark inkl. anslået 26.000 ikke-registrerede migranter.

En nylig udsendt rapport fra Sundhedsstyrelsen, ’Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere’, forsøger at give et bud på, hvorfor det er svært at hjælpe alle socialt udsatte mht. sundhedstilbud. Den tegner dog samtidig et billede af de sundhedstilbud og -indsatser, der trods alt findes landet over. Tilbud, hvor sygeplejersker ofte er involveret.

Tre udfordringer

Den første udfordring for arbejdet med socialt udsattes sundhed er velfærdssystemets indretning og manglende sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer og fagområder.

Dernæst har socialt udsatte begrænset adgang til sundhedsydelser og sundhedsindsatser, hvor årsagen er formelle og uformelle barrierer.

Endelig har sundhedspersonalet i det etablerede sundhedsvæsen generelt ikke det fornødne kendskab til socialt udsattes behov. Personalet har ikke tilstrækkelig mulighed for at levere en fleksibel, tilpasset ydelse, som imødekommer målgruppens forskelligartede behov. En af konsekvenserne af dette er, at socialt udsatte ofte kun opnår et begrænset udbytte af de sundhedsydelser og -indsatser, de modtager af sundhedsvæsenet.

Sygeplejersker er involveret

Rapporten beskriver desuden flere eksisterende indsatser, hvor bl.a. sygeplejersker er involveret: Røde Kors Svalegangen Middelfart, Tirsdagsklinikken Reden International, ACT-Teams, gade- og socialsygeplejersker samt behandling i det psykiatriske system.

Rapporten henvender sig til fagpersoner og sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere samt beslutningstagere i kommuner og regioner. Den er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Sundhedsstyrelsen.

Kan downloades på sdu.dk/da/sif/ugens_tal/24_2022