Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Godt kollegaskab styrer den mentale sundhed

Meningsfulde kollegiale samtaler og større opmærksomhed på kollegers behov for at tale om vigtige emner. Nyt projekt øger trivslen på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital.

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 10

Af:

Nana Toft, journalist

sy01-2023_akt_kollegaskab
To kollegiale samtaler
  • Den støttende, kollegiale samtale (SKS) er en kort (ca. 5 minutter) uformel samtale mellem to kolleger, hvor den ene taler, og den anden forholder sig aktivt lyttende. Samtalen har fokus på tanker, følelser og reaktioner.
  • Defusing-samtalen er en fortrolig samtale blandt flere, f.eks. et team, som afholdes kort tid efter en konkret, kritisk situation. 

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 

”Er du ok?”

Det spørgsmål har 325 medarbejdere på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital øvet sig i at stille hinanden i forbindelse med projektet ’Mental Sundhed for sundhedsprofessionelle’, der fandt sted fra 2021-2022. 

Helt konkret har projektet fokuseret på at implementere to typer af samtaler på afdelingen: Den uformelle, støttende, kollegiale samtale (SKS) og den fortrolige defusing-samtale. 

Og det har virket. En spørgeskema-undersøgelse gennemført før og efter projektets afslutning viser, at halvdelen er mere opmærksomme på kollegers behov for at tale om vigtige emner.

En tredjedel oplever øget kollegaskab i afdelingen, og en tredjedel har flere betydningsfulde samtaler med deres kolleger.

Kollegasamtaler aflaster

Projektleder og overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Jacob Nielsen, forklarer, at en af de vigtigste forebyggende faktorer for mental sundhed er et godt kollegaskab. 

“Det er en præmis, at man som ansat i sundhedsvæsenet er udsat for høje, følelsesmæssige krav, og hvis du er presset, er din kognitive kapacitet reduceret, og så laver du fejl. Heldigvis er en tilbagevendende erfaring – også fra det her projekt – at dét at tale med en nær kollega virker aflastende,” siger han. 

Også oversygeplejerske Vicki Gudmandsen er begejstret for projektet. Hun fortæller, at afdelingen altid har haft støttende, kollegiale samtaler, men at de ikke har haft et navn eller har været sat i system.

Det har ændret sig nu, hvor hele personalet er undervist og trænet i den støttende, kollegiale samtale, ligesom der er uddannet 35 læger og sygeplejersker, der i dag fungerer som facilitatorer af især defusing-samtalerne. 

“Jeg har ikke tal på det, men der er ingen tvivl om, at der er langt flere kollegiale samtaler i dag,” forklarer hun. 

Modstand og kulturændring

Vicki Gudmandsen fortæller, at der var en tydelig modstand mod projektet i starten. 

“Folk synes, det var grænseoverskridende at have fortrolige samtaler med nogle, de ikke kendte i forvejen. Men i dag er folk mere opmærksomme og kommer, hvis de synes, der er nogle, jeg skal tage en snak med,” siger Vicki Gudmandsen.

Hun synes, der er sket en kulturændring:

"I dag bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved væsentligheden af at tale mere eller mindre voldsomme oplevelser igennem med en kollega. Alle ved, at ting skal bearbejdes, så man kan være en god sygeplejerske eller læge for den næste patient.”