Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skriftlige advarsler skal trækkes tilbage

Dansk Sygeplejeråd har vundet en voldgiftssag, der betyder, at Region Nordjylland trækker advarsler til to tillidsrepræsentanter tilbage.

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 7

Af:

Mai Ludvigsen, journalist

Advarsler til to tillidsvalgte sygeplejersker var ikke proportional med fejlen. Det er afgjort ved en voldgiftssag den 21. december 2022, og derfor trækker Region Nordjylland advarsler til en tillidsrepræsentant (TR) og en fællestillidsrepræsentant (FTR) tilbage. 

Sagen opstod under den lovligt varslede konflikt i sommeren 2021, hvor en del af tillidsrepræsentanterne havde til opgave at overvåge, at der kun blev udført livsvigtige, uopsættelige eller førlighedstruende opgaver i nødberedskabet.

Hvis en sygeplejerske var uenig i, at opgaven skulle udføres, skulle han eller hun udfylde et anonymt skema, som TR så sendte til FTR og den lokale kreds, der herefter skulle drøfte, om behandlingen skulle udføres eller ej.

En enkelt fejl under stort pres

Ved en fejl kom de to tillidsrepræsentanter til at videresende to ark med fortrolige helbredsoplysninger til Dansk Sygeplejeråds lokale kreds som en del af en større stak anonyme skemaer.

Det fik Region Nordjylland til at give en skriftlig advarsel til de to tillidsrepræsentanter, som, det nu er fastslået, var uberettiget.

Opmanden lagde vægt på, at der var tale om et enkeltstående, uagtsomt forhold i en periode med betydeligt pres, og at der ikke havde været nærliggende risiko for misbrug af de fortrolige oplysninger. 

”En advarsel er en meget indgribende sanktion, og det er ikke rimeligt at straffe en enkeltstående fejl under stort pres på den måde. Det har vi nu voldgiftsrettens ord for,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.