Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hvornår må jeg tage imod en gave?

Tema. I visse tilfælde må offentligt ansatte godt modtage gaver, men der er forskel på en æske chokolade og en middag. Er man i tvivl, skal man helt sige nej, mener jurist Bente Hagelund.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 24-25

Af:

Helle Lindberg Emarati, Journalist,

Caroline Schønberg, Journalist

61812897

Foto:

Illustration: Sidsel Sørensen

Som udgangspunkt må offentligt ansatte ikke tage imod gaver. Men hvorfor egentlig ikke? Ifølge jurist, lærebogsforfatter og underviser i offentlig ret, Bente Hagelund, er det først og fremmest et spørgsmål om troværdighed.

”Det handler ikke om jurister i stramme nederdele, der bare gerne vil genere de offentligt ansatte. Det handler om, at vi skal bevare tilliden til den offentlige sektor. At man som borger kan være sikker på, at de offentligt ansattes handlinger – hvad enten det er en afgørelse, der skal træffes, eller en pleje eller behandling, der skal udføres – ikke er farvet af gaver eller tjenester, og at behandlingen er den samme, uanset om man er rig eller fattig,” siger hun.

Strafbart, over grænsen eller tilladt?
Men ingen regler uden undtagelser. I visse tilfælde må offentligt ansatte faktisk alligevel godt modtage gaver, så længe det bl.a. vurderes, at gavens værdi er beskeden, og at giveren ikke forventer en modydelse.

Hvilke gaver må man så tage imod?
”Der er svært at sige, for gaver kan jo være mange ting – f.eks. tingsgaver, der er købte eller hjemmegjorte, oplevelser som koncerter, fodboldkampe eller middage, tjenester såsom rabatter og andre fordele,” siger Bente Hagelund.

Hun peger dog på, at man grundlæggende kan opdele gaver i tre grupper:

  1. Gaver, som er strafbare i forhold til straffeloven.
  2. Gaver, der ikke er strafbare i forhold til straffeloven, men som stadig er over grænsen for, hvad der er god skik, og som f.eks. en sygeplejerske kan risikere en disciplinærsag over.
  3. Gaver, man godt må modtage.

Sig nej, hvis du er i tvivl
Det er ifølge Bente Hagelund ikke muligt at pege på en beløbsgrænse for tilladte gaver. Derfor bør sygeplejersker ganske enkelt sige nej, hvis de er det mindste i tvivl, om en gave er i orden at modtage.

”Jeg vil personligt mene, at sygeplejersker godt ved, at de må tage imod en æske chokolade, men ikke en mobiltelefon. Med det sagt, så er det jo ikke meningen, at det skal være svært. Udgangspunktet er, at man som offentligt ansat ikke må modtage gaver, så hvis man er usikker på en gave, skal man helt lade være med at tage imod den. Også selvom giveren bliver skuffet,” siger hun.

Må jeg tage imod penge?
Man kan ifølge Bente Hagelund ikke nødvendigvis trække en grænse ved penge. Det kan f.eks. godt være inden for reglerne at tage imod 50 kr., hvis pengene efterfølgende bliver brugt på en buket blomster eller wienerbrød i afdelingen. Hun opfordrer dog sygeplejersker til at være yderst tilbageholdende med at tage imod pengegaver.

”Hvis det tilmed er over MobilePay, bliver det måske endnu mere mudret, fordi pengene så går ind på sygeplejerskens private konto. Det må bero på en konkret vurdering i situationen, men som udgangspunkt synes jeg, man skal sige nej,” siger Bente Hagelund.

61812925

Foto:

Illustration: Sidsel Sørensen

Må jeg tage imod blomster, vin eller chokolade?
Når man som offentligt ansat skal tage stilling til en gave, skal man bl.a. overveje, om gaven kan vurderes som ’beskeden’. Derfor er typen af gave ikke nødvendigvis så vigtig som størrelsen og værdien, påpeger Bente Hagelund.

”Men hvad er en beskeden gave? Det kan man ikke give et klart svar på, men en buket blomster eller en æske chokolade er formentlig fint. En stor gavekurv med dyr chokolade er til gengæld nok over grænsen. En flaske vin er fint, men seks dyre flasker rødvin er ikke,” siger hun.

Må jeg tage imod en middag?
Det er Bente Hagelunds skøn, at det som offentligt ansat ikke er tilladt at tage imod en betalt middag, uanset om den gives til f.eks. en enkelt sygeplejerske eller til hele afdelingen, og uanset at giveren er en privat person.

”Der står ikke noget konkret om middage i reglerne, men det kan næppe siges at være en beskeden gave. Jeg vil klart mene, at en middag er langt over stregen,” siger hun.

Er der forskel på, om gaven kun er til mig eller hele afdelingen?
Det har ingen betydning i henhold til reglerne, om en gave er møntet på en enkelt sygeplejerske eller en hel afdeling.

”Juridisk er der ingen forskel. Det handler igen om gavens værdi og størrelse. Om man bl.a. vurderer, at giveren forventer en modydelse, eller om det vil påvirke den eller de ansattes arbejde. Derfor bliver f.eks. et større pengebeløb ikke mere legalt af, at man lægger det i kaffekassen eller bruger pengene på en fest i afdelingen,” siger Bente Hagelund.

Læs også i dette tema om gaver fra patienterne

Hvornår er en gave beskeden?

Klare rammer på hver afdeling

 

Sådan er reglerne

Der kan ikke opstilles en beløbsmæssig bagatel-grænse for, hvornår offentligt ansatte må modtage en gave. Der må i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, om en gave eller andre fordele falder inden for de meget begrænsede undtagelser, hvor det er i orden at modtage den.

I den konkrete vurdering – med forskellig vægt fra sag til sag – kan bl.a. indgå følgende overvejelser:

  • Hvad er giverens relation til den offentligt ansatte og den ansattes arbejdsplads?
  • Er der tale om en gave eller en fordel, der tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling som offentligt ansat?
  • Forventer giveren en modydelse fra den ansatte, eller kan en accept af gaven eller fordelen give en forventning herom?
  • Har gaven eller fordelen en beskeden økonomisk værdi?
  • Vil en accept af gaven eller fordelen kunne forstyrre den ansattes udførelse af sine pligter, f.eks. sætte den ansatte i en følelse af taknemmelighedsgæld?
  • Kan der stilles spørgsmål ved den ansattes upartiskhed, hvis den ansatte modtager gaven eller fordelen?

Kilde: ’God adfærd i det offentlige,’ Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner