Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klare rammer på hver afdeling

Tema. Ledelsen har ansvaret for at sætte grænser for, hvilke gaver sygeplejersker kan og bør tage imod, mener professor. Reglerne er allerede klare nok, svarer to ledere.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 23

61812912

Foto:

Illustration: Sidsel Sørensen

Det er ledelsens ansvar at beskytte de ansatte, så de ikke kommer i problemer på den ene eller anden vis.

Det siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring og forsker i bl.a. offentlig ledelse ved Aalborg Universitet:

”Jeg mener faktisk, at man på de enkelte afdelinger og arbejdspladser bør definere nogle helt klare rammer og grænser, så sygeplejerskerne har noget, de kan navigere sikkert efter.”

I nogle regioner har man udarbejdet vejledninger, der forsøger at oversætte og fortolke reglerne for de ansatte, bl.a. i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Ifølge Per Nikolaj Bukh ville det dog være bedst at have nogle generelle fælles regler og så opstille mere specifikke regler på afdelingsniveau.

”Der er stor forskel på, hvad man bliver tilbudt af gaver på f.eks. en skadestue eller et ambulatorie, og hvad man bliver tilbudt på en kræftafdeling eller en børneafdeling. Derfor bør det også være ledelsen på afdelingerne, der fortolker og udpensler reglerne,” mener Per Nikolaj Bukh.

Vil ikke sætte en grænse
I Region Midtjylland, hvor man har udarbejdet en vejledning til de ansatte på baggrund af pjecen ’God adfærd i det offentlige’, mener man dog, at reglerne er klare nok, som de er. Det fortæller Jørn Mørup, vicedirektør i Koncern HR Løn & Personale i Region Midtjylland. Vejledningen indeholder imidlertid ingen klart definerede værdigrænser for gaver.

”Vi oplever ikke, at der generelt er tvivl om reglerne blandt medarbejderne. Hvis man stadig er i tvivl efter at have konsulteret vejledningen, så skal man dog tage fat i sin leder – for vi er selvfølgelig helt enige i, at det er et ledelsesansvar og ikke den enkelte sygeplejerskes ansvar at vurdere, om en gave er inden for skiven,” siger Jørn Mørup.

Ville det ikke være bedre, om man havde klare regler på de enkelte afdelinger?”Jeg tror, at hvis vi bad de enkelte afdelinger om at fortolke reglerne, så ville de sparke bolden tilbage til os – og vi vil helst heller ikke sætte konkrete beløbsgrænser, fordi vi synes, der skal være noget råderum. Det skal helst ikke være sådan, at hvis vi sætter en værdigrænse på 100 kr., jamen så må sygeplejerskerne kategorisk afvise en æske chokolade til 150 kr.,” siger Jørn Mørup.

Gå til din leder
I Region Nordjylland, der også har udarbejdet en regional vejledning, er holdningen den samme – i hvert fald på Aalborg Universitetshospital. Det fortæller sygeplejefaglig direktør, Lisbeth Lagoni.

”Jeg mener, at reglerne allerede er klare og vi oplever heller ikke, at medarbejderne efterspørger mere vejledning,” siger hun.

Men er det rimeligt at forvente, at en sygeplejerske kan vurdere, hvor grænsen går ift. gaver, når f.eks. Region Nordjylland ikke kan eller vil definere en grænse, men blot kommer med vejledende eksempler?
”Nej, men jeg er også fuldstændig enig i, at det ikke er sygeplejerskens ansvar, men et ledelsesansvar, så hvis man er i tvivl, skal man altid tage den med sin leder – og hvis man på en afdeling oplever mange situationer, hvor det er svært for sygeplejerskerne at tage stilling til gaver, så har jeg da en klar en forventning om, at afdelingsledelsen tager det op,” siger Lisbeth Lagoni.

Læs også i dette tema om gaver fra patienterne

Hvornår er en gave beskeden?

Hvornår må jeg tage imod en gave?