Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Obligatorisk akutfunktion

Arbejdsliv. I de nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner slår Sundhedsstyrelsen fast, at alle landets kommuner skal have en akutfunktion i en eller anden form.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 36-41

Af:

Christina Sommer, Journalist

Sundhedsstyrelsen har i september udgivet opdaterede kvalitetsstandarder for landets kommunale akutfunktioner, som erstatter ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen’ fra 2017.

Ifølge de nye kvalitetsstandarder er det bl.a. nu obligatorisk, at alle kommuner ”har etableret en kommunal akutfunktion eller har et formaliseret tværkommunalt samarbejde om en sådan”. Derudover er IV-behandling nu en obligatorisk indsats i akutfunktionen, og der er bl.a. også krav om, at akutfunktionen er opsøgende med henblik på at sikre, at funktionen bruges rettidigt og relevant.

Det sygeplejefaglige akutteam i Københavns Kommune har eksisteret siden december 2018. Det beskæftiger pt. 20 sygeplejersker. Det er et tilbud til alle borgere over 18 år. Teamet har til opgave at forebygge (gen)indlæggelser og kan kontaktes af sundhedsfagligt personale fra kommunen eller læger fra 1813, 112, hospitalerne eller almen praksis, der ønsker et ekstra fagligt blik på en borger med akut opstået sygdom eller forværring af allerede kendt sygdom inden for somatikken.

Gerne mere vidtgående
Leder af Københavns Kommunes akutteam, sygeplejerske Vena Marie Brauner, ser også frem til, at loven om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker forhåbentlig træder i kraft den 1. januar 2024. Men hun mener, at det kunne være endnu mere vidtgående end det, der er på tegnebrættet pt.

”Jeg så f.eks. gerne, at sygeplejerskerne kunne ordinere medicin og opstarte behandling af simple infektioner som f.eks. urinvejsinfektioner. Eller ordinere inhalationsmedicin ved respirationsbesvær om aftenen med henblik på at forhindre en indlæggelse dagen efter, da borgerne ofte bliver så dårlige, at de skal indlægges,” siger Vena Marie Brauner og fortsætter:

”Dagen efter giver det selvfølgelig mening, at vi selv følger op i dialog med borgerens egen læge, som kender borgeren, for evt. at tilrette behandlingen ud fra de prøver, vi tog aftenen før. Men bare det, at vi får et forbeholdt virksomhedsområde, er vigtigt. Det er der brug for, hvis fremtidens nære sundhedsvæsen skal fungere,” siger hun.

Find de nye kvalitetsstandarder her

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken

Snart slut med at bede om tilgivelse

Slut med flaskehalse og tidsspilde