Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis", "Håndbog i børns sorg", "Hvordan styrker vi børn og unges mentale sundhed?" og "Omsorgstræthed - syv forebyggende principper".

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 46-48

Opgør med traditionel videnskabsteori

Videnskabsteoretiske
      perspektiver på sygeplejepraksis

Diana Schack Toft, Susanne Dau (red.)
Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis
Gads Forlag 2022, 140 sider - 269,95 kr.

Forfriskende med en ny bog, der tager et opgør med de traditionelle bøger, der giver en gængs fremstilling af videnskabsteorier. Bogen adskiller sig ved, at forfatterne viser videnskabsteoriernes relevans ift. deres anvendelse i projekter. 
I hvert kapitel tages læseren i hånden med indledende og afsluttede refleksionsspørgsmål, der hjælper én med at holde et fokus på de videnskabsteoretiske aspekter. På samme måde inddrages cases, der sættes i spil med forfatternes teoretiske refleksioner. Denne fremgangsmåde skaber mere luft i en ellers tung tekst. 

Bogens primære målgruppe er sygeplejestuderende, og der henvises bl.a. også til bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen for at vise kravene til indsigt i og relevansen af videnskabsteori. 

Bogen vinder ved en ensartet strukturel og systematisk fremstilling af stoffet blandet med en teoretisk fremstilling af relevante begreber og refleksioner herover. 

Der forekommer overlap i kapitlernes indledende refleksionsspørgsmål. F.eks. stilles spørgsmålene i både kapitel 1 og 2 ”hvad er videnskabsteori?”, og i kapitel 1 spørges til ”hvordan kan videnskabsteori bidrage til indsigt i sygepleje?”, mens kapitel 2 spørger til ”hvilke videnskabsteoretiske traditioner og positioner der kan bidrage til udvikling af sygeplejen?” 

Som læser kan det lyde som om, man vil de samme ting, men blot veksler med ordene. 

De videnskabsteoretiske positioner fremstilles bl.a. i kapitel 2 i et let forståeligt sprog, men det er et ambitiøst projekt at ville rumme så mange positioner på så lidt plads, som f.eks. positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori og socialkonstruktivisme. Konsekvensen er, at de enkelte positioner udfoldes i mindre grad. Derimod er det bogens intention, at man efter de første introducerende kapitler får udbygget sin videnskabsteoretiske viden i de efterfølgende kapitler. 

Balancen mellem at sætte læseren ind i de enkelte forfatteres forskningsprojekter i kapitlerne 3-8 og bogens erklærede formål med at sygeplejestuderende skal tilegne sig en større videnskabsteoretisk viden, kan virke lidt skæv. Forfatterne bruger forholdsvis meget plads på formidling af deres projekters baggrund og sted frem for at udnytte muligheden til at reflektere over videnskabs-teorierne. 
Forskningsformidling fylder forholdsvist meget i kapitlerne, og som læser havde jeg foretrukket mindre indsigt i projekterne for til gengæld at have mere fokus på at belyse de videnskabsteoretiske positioner. Eksempelvis bliver det ikke helt klart, hvordan den hermeneutiske cirkel helt konkret tages i anvendelse i en analytisk proces af empirisk materiale.

Kim Jørgensen, adjunkt, ph.d. , Aarhus Universitet, Health sektion for sygepleje

Hjælp til mødet med det sorgramte barn

Håndbog i børns sorg

Atle Dyregrov, Martin Lytje
Håndbog i børns sorg
Dafolo Forlag 2022, 224 sider – 279,95 kr.

Praksisnær hjælp til sygeplejersker og familiemedlemmer der støder på sorgramte børn. Forfatterne har mange års erfaring inden for børn og sorg, og det bærer bogen præg af – forstået som et godt format og en ubesværet vekslen mellem eksempler fra praksis, citater fra børn og ny videnskabelig forskning. 

Forskellige faktorer kan spille ind på, hvordan vi skal møde børn – alt efter dødsfaldets årsag, alder og måske køn. Bogen kommer til at smitte af på min praksis som sundhedsplejerske, hvor jeg bl.a. kommer til at anvende ny viden om ”sorgpåmindere” i form af steder eller ting, der påminder om den afdøde, eller begrebet ”fremtidspessimisme” i mødet med unge, der ikke trives. 

De 14 praksisnære råd kan umiddelbart synes banale, men når de udfoldes, sker det i et sprog og en tone, der inspirerer og virker meningsfuld. Interessant og vigtig viden, at piger ”internaliserer” sorgen mere end drenge. Selvom piger reagerer stærkest og med flest ord, kommer de sig ikke altid lettere over et voldsomt dødsfald. 

Ligeledes kan bogen danne grundlag for refleksioner over sygeplejepraksis, når vi f.eks. har viden om, at det først er fra 7-årsalderen, at børn forstår, at døden er uundgåelig og universel, og det sorgramte barn er 6 år. Håndbogen kan læses i dag og bruges i morgen – i mødet med det sorgramte barn.

Anja Kreutzmann, sundhedsplejerske, MSP, Ballerup Kommune, bestyrelsesmedlem i FS10

Børn og unges mentale sundhed - på 80 sider

Hvordan styrker vi børn og unges
      mentale sundhed?

Anne A.E. Thorup
Hvordan styrker vi børn og unges mentale sundhed?
Informations Forlag 2022, 88 sider – 49,95 kr.

Bogen er en lille debatbog – et indspark i debatten om børn og unges mentale sundhed. Den indgår i serien Moderne ideer, som tager tidens største udfordringer op til overvejelse. Hvordan forholder vi os til dem, og kan vi tænke og handle anderledes i forhold til de problemer, vi står i?

Forfatteren Anne E. Thorup er professor i børne- og ungdomspsykiatri på Københavns Universitet og har mange års klinisk erfaring fra arbejdet i psykiatrien med børn og unge og ikke mindst deres familier. 

Bogen er en Maggi-terning – et sammenkog af de problemstillinger, som omgærder børn og unges mentale sundhed i dagens moderne samfund. En hurtig, men alligevel nuanceret og grundig gennemgang af problemerne og med et fagligt kvalificeret bud på løsninger. Løsninger, som ikke kun skal findes i børne- og ungdomspsykiatrien, men lige så meget uden for denne i skoler, klubber, familier m.m. Løsninger, som ikke kun er målrettet den enkelte, men i lige så høj grad med et forebyggende sigte på alle børn og unge.

Debatten om børn og unges psykiske trivsel får her et virkeligt kvalificeret fagligt indlæg, som mange sygeplejersker, der arbejder med børn og unge, vil have glæde af at læse. Og så vil jeg ønske, at politikere og samfundsdebattører giver sig tid til at læse med.

Sanne Lemcke, klinisk sygeplejespecialist, MPH, ph.d. Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Forskningsafsnittet

Forebyg udbrændthed

Omsorgstræthed

Anne-Mette Sohn Jensen
Omsorgstræthed - Syv forebyggende principper

Akademisk Forlag 2022 , 240 sider – 299,95 kr.

At læse bogen er ikke nok, står der i indledningen, og det kan anmelderen kun være enig i. Hvis omsorgstræthed skal forebygges, så må samtalen herom bredes ud i den daglige praksis.  

Bogen henvender sig til omsorgsprofessionelle, hvis arbejdsliv består af følelsesmæssige belastninger, og hvor tempoet kan være så højt, at der måske ikke er den fornødne tid til omsorg.

Forfatteren giver en velunderbygget beskrivelse af faktorer, der kan føre til omsorgstræthed. Beskrivelsen indeholder mange praksiseksempler, som følges op med øvelser, hvor compassion spiller en central rolle. Compassion forstået som en følsomhed over for egen og andres lidelse med et dybtfølt ønske om at lindre smerten. 

Øvelserne bidrager bl.a. til at udvide ens kapacitet til at rumme det, der er vanskeligt, både for én selv og andre. Forfatteren understreger, at compassion er én blandt flere andre måder at adressere omsorgstræthed på og den linse, hun ser verden igennem. 

Gennem syv principper, som hvert er blevet tildelt et kapitel, ledes læseren fra en grundig begrebsafklaring frem mod en nuanceret indsigt i omsorgstræt-hedens mange facetter med eksempler på compassion som bidrag til et bæredygtigt arbejdsliv. 

Som læser er jeg fra begyndelse til slutning i selskab med en forfatter, der opleves at have et genuint ønske om, at du og jeg får et godt arbejdsliv.

Sproget flyder let, læseren omtales som ”du” og tonen er kærlig og compassioneret. Målet med bogen er at brede viden om og træning i compassion ud i praksis. Med perspektiver på, hvordan medarbejdere sammen med ledere og organisationer kan forebygge omsorgstræthed. Et ambitiøst mål, hvad træningselementet angår, når man tænker på, hvor svært det kan være at ændre adfærd. Dette til trods, er en veloplyst interesse for at forebygge omsorgstræthed via compassion blevet vakt.

Dorte Buxbom Villadsen, lektor, cand.cur., MIL, UC SYD, Sygeplejerskeuddannelse i Esbjerg 

Fagredaktørens udvalgte v/ Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d.


Ilse Sand
Hjælp dine nærmeste - sådan støtter du med samtaler, der virker
Dansk Psykologisk Forlag 2022, 200 sider - 249,95 kr.

Cecilies mand, Hans, har det dårligt på sin arbejdsplads. Når han kommer hjem, er han som regel i trist humør. Hun fornemmer, hvor svært han har det og lytter tålmodigt dag efter dag, mens hun bebrejder sig selv, at hun nogle gange bare ønsker, at han slet ikke kommer hjem og forstyrrer hende med alle sine beklagelser. Hans bruger Cecilie som ventil frem for hjælp til at skabe den tiltrængte fornyelse. Bogen er fyldt med redskaber og øvelser til hjælpsomme samtaler, når krisen rammer, og man gerne vil stille frugtbare spørgsmål, sige til og fra og håndtere skam og angst. Bogen er målrettet alle, men med henvisning til hvornår de professionelle skal ind i billedet.  Relevant og brugbar også for sundhedsprofessionelle.

Lise Andersen
Skoven i Hercegovina
Brændpunktet 2022, 207 sider - 249,95 kr.

Sundhedsplejersken Lise Andersen er forfatteren bag Grønlands-trilogien ’Ravnen flyver lavt’, ’Hudens tynde is’, ’Når snefnug danser’ samt den seneste novellesamling ’Elias og Munin’. 
Romanen ’Skoven i Hercegovina’ foregår Danmark. Omdrejningspunktet er den PTSD-ramte Kasper, som tidligere har været soldat i Bosnien-Hercegovina. Kasper og Sofie møder hinanden i en moden alder og flytter sammen på et tidspunkt, hvor Kasper er i bedring og i job som gymnasielærer igen. Men de uhyrlige ting han har oplevet, vender i stigende grad tilbage. Gentagne mareridt, veteranhjem, indlæggelser og dagligdagens mange udfordringer, når hjernen er alert 24/7, udfordrer parforholdet og går ud over børnene. Som en bombe der kan eksplodere, hvornår det skal være.

Michael Ignatieff
Om trøst – at finde lindring i svære tider
Kristeligt Dagblads Forlag 2022, 320 sider - 249,95 kr.

Kunsten at finde håbet og livsmod gennem trøst. Når vi mister én, vi elsker, når vi lider nederlag, eller når katastrofen rammer, leder vi efter trøst. Hvordan trøster vi os selv og andre i en tid uden eller med begrænset tro? Når det er håbløst at leve videre uden et elsket barn, eller snart at skulle møde døden efter lang tids sygdom? Forfatteren, som er professor og historiker, tegner en række levende portrætter af forfattere og kunstnere om at tage skæbnen på sig, når alt ser sort ud, og hvordan de bliver inspireret og genfinder håb og livsmod gennem kunstens, filosofiens, musikkens, kærlighedens og venskabets helende kraft. ’Om trøst’ er en skattekiste af lærde og trøstende tanker, der gennem portrætter bringes videre til læseren via historiske mænd og kvinder, som alle kæmpede for at finde trøst i svære tider.  Bogen henvender sig til læsere med filosofisk interesse for emnet samt mennesker som søger lindring for sorg gennem litteraturen.