Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Budgetterne skrider under sygehusprojekter

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 11

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy3-2023_akt_moenter

Landets skatteydere kommer til at lægge flere penge end forventet på bordet, før en række sygehusbyggerier landet over står færdige. For budgetterne skrider, og flere byggerier er blevet sat under skærpet tilsyn.

Den seneste statusrapport 2022 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de såkaldte kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier – bl.a. de såkaldte supersygehuse – opregner, at fem igangværende byggerier er sat under skærpet tilsyn eller 'følges tæt'.

Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød er sat under skærpet tilsyn, og forventningen er, at budgettet slutter med en overskridelse på 43 pct.

Ligeledes er Nyt Aalborg Universitetshospital siden 2020 sat under skærpet tilsyn pga. en forventet budgetoverskridelse på 28 pct.

Byggeriet af det nye hospital i Odense følges tæt pga. en forventet budgetoverskridelse på bare 7 pct. Og siden rapporten blev udsendt, er det kommet frem, at omkring 400 rum i det endnu ikke færdiggjorte byggeri er ramt af omfattende skimmelsvamp.

Der er endnu ikke udregnet en pris for at få fjernet det problem.

Endelig fortæller rapporten, at budgetterne for sygehusbyggerierne i Hvidovre og Bispebjerg forventes overskredet med hhv. 11 og 9 pct.

Kilde: Status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Årsrapportering 2022 til Folketingets Finansudvalg og Sundhedsudvalg.