Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

DSR: OK23 tegner godt

De foreløbige resultater af overenskomstforhandlingerne for privatansatte ser positive ud for både privatansatte sygeplejersker og de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024, mener DSR-formand Grete Christensen.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 15

Af:

Maria Klit, journalist

Med industriforliget på minimallønsområdet får ansatte i industrien bl.a. 2 pct. mere på fritvalgskontoen, som dermed stiger til i alt 9 pct. Arbejdsgiverne overtager 2 pct. af medarbejdernes andel af pensionsindbetalingen, der i stedet udbetales som løn, og endelig stiger minimallønnen med i alt 9 kr. over to år.

Parterne har også aftalt, at anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om natarbejde skal imarplementeres i industriens overenskomster. 

Industriforliget danner grundlag for forhandlingerne på normallønsområdet, som Dansk Sygeplejeråds overenskomster på det private område hører under. Her er transportforliget toneangivende.

Når transportforliget er landet, hvilket endnu ikke var sket på tidspunktet for deadline, følger de øvrige aftaler på normallønsområdet.  Så går Dansk Sygeplejeråd i gang med at forhandle med arbejdsgiverrepræsentanterne for vikarbureauer, privathospitaler m.fl. 

”Med de foreløbige resultater er jeg optimistisk og ser gode muligheder for, at vi kan forhandle gode overenskomster for de privatansatte sygeplejersker for de næste to år. Lykkes det, vil det samtidigt give os gode kort på hånden til de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret 2024,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.