Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Laveste frafald efter mentorordning

Når man begynder på sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, kan man søge om at få en mentor. Ordningen er en stor succes, og det kan være en del af forklaringen på, at uddannelsen har det laveste frafald i landet, mener uddannelsesleder Anne Bondesen.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 14

Af:

Diana Mammen, journalist

sy3-2023_akt_mentor_cathrine-slaiman

”Det var rart at have en mentor, man kunne dele sine tanker med som ny studerende. Og til at forstå, hvad der blev forventet og krævet af mig. Til at give mig et realitetstjek.”

Det fortæller 35-årige Cathrine Slaiman, der er en af de studerende på Professionshøjskolen Absalon, som takkede ja til at få en mentor, da hun startede på 1. semester på Campus Holbæk. Her tilbyder man de nye studerende en mentor i form af en studerende på et højere semester, og ordningen udbydes nu for fjerde gang.

”Vi ville gerne give de nye studerende en anden vej ind til det faglige og sociale fællesskab. En evaluering viser også, at et mentorforløb er betydningsfuldt for de studerendes tilknytning til studiet. Derfor tør vi godt sige, at ordningen kan være en af forklaringerne på vores lave frafald,” forklarer uddannelsesleder Anne Bondesen, som præciserer, at sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk i 2021 havde det laveste frafald blandt førsteårsstuderende i hele Danmark på bare 8 pct. På landsplan var det 15 pct.

Tid til at give igen

Cathrine Slaiman er netop startet på 4. semester og glæder sig til at skulle være mentor for tredje gang. 

”Det er super givende nu at kunne hjælpe de nye studerende, ligesom jeg selv blev hjulpet,” siger hun.

Cathrine Slaiman er én ud af i alt 10 studerende, som står klar til at få en eller to mentees. Alt efter hvor mange af dette semesters 30 nystartede studerende, der ønsker at være en del af mentorordningen. I alt har 33 studerende haft en mentor, siden ordningen startede op i sommeren 2021. 

”Det er en stor succes, som giver så meget til både vores mentees og mentorer, så vi håber, at mange flere kan gøre brug af ordningen i fremtiden,” siger Anne Bondesen.

Hun fortæller, at det er intentionen, at de gode resultater kan danne grundlag for, at ordningen udbredes til de øvrige afdelinger af sygeplejerskeuddannelsen på Absalon.