Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Nu har nyuddannede krav på introforløb

Fra den 1. april skal alle nyuddannede sygeplejersker tilbydes et introduktionsforløb, når de ansættes på et hospital. Regionshospitalet Horsens har siden 2018 prøvekørt konceptet med stor succes.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 57

Af:

Maria Klit, journalist

sy3-2023_intro_mark-hartmann-morell_006

For mange nyuddannede sygeplejersker er det første møde med arbejdslivet overvældende. Stort ansvar, mange arbejdsopgaver og travlhed kan blive for meget for nogle, der hurtigt søger væk igen. 

Det skal særlige introduktionsforløb til nyuddannede være med til at forebygge. Ifølge overenskomstaftalen fra 2021 mellem DSR og Danske Regioner skal alle hospitaler senest den 1. april 2023 have implementeret introduktionsforløb. 

Forløbenes præcise indhold besluttes lokalt, men aftalen sætter rammerne, og siger bl.a., at nyuddannede skal have tilknyttet en mentor, der sikrer løbende sparring og opfølgning, ligesom de skal have statussamtaler undervejs med fokus på læring og udvikling. 

Aftalen betyder, at nyuddannede fra den 1. april kan gå til ledelsen med aftalen i hånden, hvis de ikker bliver tilbudt et introforløb, eller forløbet bliver afbrudt pga. tidspres eller personalemangel.

En tryg start

Flere hospitaler er dog allerede i gang. Medicinsk Sengeafsnit 1 på Regionshospitalet Horsens indførte i 2018 2-årige introduktionsstillinger.

Før da havde afdelingen store problemer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Op mod 60 pct. af de nyuddannede stoppede allerede inden for det første år, men af de 38 nyuddannede, der siden 2018 er startet i en introduktionsstilling, arbejder 28 fortsat på afdelingen i dag. 

En af dem er Mark Hartmann Morell, der blev ansat på Medicinsk Sengeafsnit 1 i 2021. Han har haft stor gavn af forløbet:

”Det gav en meget roligere start. På studiet frygtede vi det første job, for man hører så meget om, hvor hårdt det er derude. Her gav de med det samme udtryk for, at de ville passe på os og sikre sig, at vi faktisk blev i faget,” fortæller han. 

En succeshistorie

”Det fjerner forventningspresset og understøtter de nyuddannedes oplevelse af ikke at stå alene. Det giver tryghed og gør overgangen fra studie til arbejdsliv mindre voldsom,” fortæller afdelingens oversygeplejerske, Vibeke Duedahl Knudsen. 

I dag har Medicinsk Sengeafsnit 1 ingen problemer med at fastholde eller rekruttere. Faktisk har afdelingen nu flere ansøgere til introstillingerne, end der er plads til at ansætte. Vibeke Duedahl Knudsen kalder det en ”succeshistorie” og glæder sig over, at andre afdelinger nu skal følge trop.