Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skiftedag: "Jeg vil skabe et læringsrigt miljø"

"Jeg giver også sparring til de kliniske vejledere, der har eleverne i praktik og udvikler materiale."

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 66

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

sy3-2023_skiftedag_vicki-soegaardgarst-eisoe
Vicki Søgaard Garst Eisø, 34 år

Nyt job: Marts 2022 uddannelseskonsulent i Solrød Kommune, hvor hun bl.a. har ansvar for sosu-elever og syge-plejestuderende.
Kom fra: Et år som underviser på sosu-uddannelsen ZBC i Køge. Før det bl.a. børneafdeling, kirurgisk og medicinsk afsnit, hjemmesygeplejen. Hun har også læst til cand.pæd.

“Der er et godt match mellem den her stilling og mine kompetencer. Da jeg så stillingen som uddannelseskonsulent, gik jeg i forvejen med tanker om at søge et job, hvor kompetencerne fra min kandidatuddannelse kunne komme mere i spil. 

Jeg havde så overvejet, om det skulle være forskningsfeltet eller uddannelsesområdet, jeg ville dykke mere ned i. Som undervisende sygeplejerske på sosu-uddannelsen stiftede jeg bekendtskab med uddannelsesområdet. Det var interessant, og derfor tænkte jeg, at jeg skulle prøve at gå videre ad den vej.

Desuden har jeg altid som almindelig sygeplejerske haft interessen for, hvordan man kan bidrage til høj kvalitet inden for sundhedsområdet. Alt i alt faldt det mig derfor naturligt at søge den her stilling, hvor jeg er med til at sikre en høj kvalitet i uddannelsen og et rigtig godt læringsmiljø for sosu-elever og sygeplejestuderende.

 Jeg har ansvar for kommunens sosu-elever og sygeplejestuderende. Da vi er ansættelsesmyndighed for sosu-elever, har jeg det ledelsesmæssige ansvar for dem. Det betyder, at jeg tager mig af deres trivsel og sager af ansættelsesretlig karakter.

Her er der mange HR-opgaver, f.eks. ifm. sosu-elever, som ikke kan bestå deres praktikperiode, hvor man så skal finde ud af, om kontrakten skal forlænges eller ophæves. De er under erhvervsuddannelseslovgivningen, og den er bygger på et andet lovgrundlag end de bestemmelser, vi sygeplejersker kender. Det er komplekst område, og det forudsætter en viden om lovgivningen. 

Jeg giver også sparring til de kliniske vejledere, der har eleverne i praktik og udvikler materiale. Jeg er med til at sikre trivsel blandt elever og studerende og et godt miljø, så læring kan finde sted. 

Jeg har et tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner, sosu-skolen og skolen for sygeplejestuderende, og her har vi forskellige fora, hvor vi vidensdeler. Jeg skal tilpasse mig de politiske beslutninger, der ligger i studieordningerne og udvikle praksis ift. de betingelser, så der bygges bro mellem skole og praksis.

Mit job er superspændende. Jeg glad for, at jeg har undervist på sosu-skolen, hvor jeg fik en bred viden om uddannelsen af sosu-elever. For jeg har et naturligt kendskab til sygeplejeuddannelsen, men det havde jeg ikke til sosu-uddannelsens studieordning, fag og teorier. 

Jeg er også glad for, at jeg har mine kandidatfaglige kompetencer. Der er nemlig meget ledelse og udviklingsarbejde i jobbet, ligesom der er mange situationer, hvor jeg skal skabe overblik og anskue en sag fra flere perspektiver. 

Min ambition er at få skabt et læringsrigt miljø i vores kommune, og så har jeg en drøm om på et tidspunkt at blive medforfatter til flere kapitler i sygeplejefaglig litteratur inden for det sundhedsfaglige uddannelsesområde. Det håber jeg kan lade sig gøre. Det her job har i hvert fald mange muligheder.” 

Savner du inspiration til karrieren?

Læs mere om karrieremuligheder og om efter- og videreuddannelse på dsr.dk/job-og-karriere