Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Husmoderafløsere aflastede hjemmesygeplejen

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 33

sy4-2023_dengang_husmoderafloeser

Lov om husmoderafløsning blev i 1949 budt velkommen af datidens hjemmesygeplejersker.

En husmoderafløser kunne nemlig overtage de opgaver i hjemmet, der ikke nødvendigvis krævede en sygeplejerske.

Som det kunne læses i Tidsskrift for Sygeplejersker i 1951, var der dog ikke enighed om, hvad der kunne overlades til husmoderafløserne. 

Forstanderinde for Frederiksberg menighedssygepleje, Katrine M. Poulsen, som her ses ved sit skrivebord (forrest), fortæller i artiklen, hvor forarget hun er over at høre, at husmoderafløsere visse steder blev sendt ud for at lægge varme omslag på patienten, blot for at hjemmesygeplejersken kunne slippe for at komme i hjemmet både morgen og aften.

Tekst og foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum