Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

DSR: Nattevagter er lige så belastende for læger som for sygeplejersker

Region Nordjylland overtager med en ny aftale nattevagten fra de praktiserende læger. Samtidig vil regionen styrke lægevagtskonsultationerne med f.eks. sygeplejersker.

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 10

Af:

Ulla Abildtrup, journalist

sy4-2023_akt_nattehimmel

Nattevagter er så upopulære blandt praktiserende læger, at det kan afskrække nogle fra at søge til en landsdel, hvor natarbejde er obligatorisk. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Nordjylland, som har indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland om at overtage natbetjeningen af lægevagten:

”Når de praktiserende læger i Nordjylland i lighed med de andre regioner ikke længere skal dække nattevagten, så vil det fortsat være attraktivt at drive praksis her i regionen,” siger formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl (V).

Også uattraktivt for sygeplejersker

Regionen skriver, at den vil ”stille med ekstra hjælpepersonale i form af f.eks. sygeplejersker til lægevagtskonsultationerne i Thisted og Hjørring samt en koordinatorfunktion i Aalborg”.

Kredsforkvinde i Dansk Sygeplejeråd i Region Nordjylland, Christina Windau Hay Lund, kender endnu kun aftalen fra pressen og har flere spørgsmål: 

”Jeg ved ikke helt, hvad regionen mener med udtrykket hjælpepersonale, men jeg forventer da, at vi bliver inddraget i forhandlingerne, når aftalen skal konkretiseres. Men som udgangspunkt handler det jo om læger, så jeg forventer også, at det først og fremmest er blandt læger, at der skal findes en ny løsning.”

”Når det er sagt, så er der en del opgaver, som skal løses om natten, og det er vigtigt for mig at pointere, at nattevagter er lige så belastende og uattraktive for sygeplejersker som for læger,” siger Christina Windau Hay Lund.

Kan presse akutsygeplejersker

Christina Windau Hay Lund vil kontakte de nordjyske kommuners fællestillidsrepræsentanter for at drøfte, om aftalen kan få afledte konsekvenser for hjemme- og akutsygeplejerskerne, der kører ud til borgerne om natten.

”Det er vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge ved den nye lægevagt. Ellers er der risiko for, at presset stiger på sygeplejerskerne om natten,” siger hun.

Jakob Kjellberg er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Han siger, at det er en generel tendens i samfundet, at nattevagter er blevet mere upopulære:

”De fleste synes, at nattevagter er træls, og det ville være rart, hvis folk holdt op med at blive syge om natten, men det kan vi jo ikke ændre på. Så derfor er det vigtigt at sikre en fornuftig fordeling af vagterne, så de er til at leve med for medarbejderne.”