Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Løn er årsag til fravalg af uddannelsen

Sygeplejen lokker, men arbejdsvilkår og løn trækker ned, når unge vælger uddannelse. Det viser ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 11

Af:

Caroline Schønberg, journalist

Ønsket om at gøre en positiv forskel for andre og udsigten til et spændende job. Det er det, der først og fremmest får studerende til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen.

Andre overvejer at søge ind, men vælger noget andet – typisk en universitetsuddannelse. Den primære begrundelse er, at arbejdsvilkårene ikke er gode nok for sygeplejerskerne, og at lønnen er for lav.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som er foretaget blandt nyoptagne studerende på alle videregående uddannelser i 2021 og 2022.

”De studerende kan godt se, at det er et fantastisk fag, men vil også have ordentlige arbejdsvilkår og ordentlig løn. Derfor bliver politikerne nødt til at gøre det helt tydeligt, at det er en opgave, de forpligter sig til at løse,” siger Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker skiller sig ud

Rapporten kaster lys over nye studerendes overvejelser i forhold til enten at vælge eller fravælge de fire største professionsbacheloruddannelser, dvs. sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver.

Den tydeligste forskel mellem de fire uddannelser ses på begrundelserne for fravalg. Her svarer hele 73 pct. af dem, der har overvejet – men fravalgt – sygeplejerskeuddannelsen, at de er bekymrede for arbejdsvilkårene. På de tre andre uddannelser er det mellem 53 og 31 pct.