Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skiftedag: "Her er der kontinuitet"

"Vi har fokus på rehabilitering, og i samarbejde med patienten finder vi sammen ud af, hvilket hovedindsatsområde og individuelle fokusområder, der skal arbejdes med."

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 66

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

sy4-2023_skiftedag_mettemaanssonsp198815f
Mette Månsson, 54 år

Nyt job: Marts 2021 Sclerosehospitalet i Haslev, hvor hun hjælper patienter, der er indlagt for at arbejde med deres scleroseudfordringer.
Kom fra: 22 år på Brystkirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus, som i 2020 flyttede til Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Før det: Fem år på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling, Bispebjerg Hospital.

Jeg har været mange år inden for brystkræftspecialet. Et spændende speciale, hvor mødet med patienter med kritisk sygdom har udviklet mig fagligt og personligt.

Men jeg har også fulgt en udvikling, hvor der er blevet sparet meget på specialet. Patienterne kan f.eks. ikke forvente, at de møder den samme læge eller sygeplejerske gennem forløbet. 

I dag møder patienterne ind i dagkirurgien om morgenen og bliver udskrevet efter operation samme dag. Førhen var de typisk indlagt i tre til fem dage. 

Jeg havde svært ved at se mig selv i det, det var blevet til. Mit arbejde blev mere rutinepræget, da der ikke var sat tid af til at yde den individuelle sygepleje, som jeg erfaringsmæssigt vidste havde stor betydning for patienter og pårørende. Jeg savnede helhedsplejen og kontinuiteten i sygeplejen.

Så da en tidligere kollega ringede og fortalte, at der var en ledig stilling her, blev jeg nysgerrig. Først tænkte jeg: “Sclerosehospital, hvad er det?” Men så gik jeg ind på deres hjemmeside – og blev fanget. 

Det er et helt andet speciale. Alligevel er der mange lighedspunkter, især i forhold til de eksistentielle spørgsmål. Sclerose er en kronisk sygdom, og de fleste får sygdommen i alderen 20-40 år. Der opstår mange tanker om livet i tiden efter, diagnosen er stillet. Ligesom ved brystkræft. 

Patienterne her kan deltage i forskellige forløb, der varer 1-3 uger. Forløbet på en uge er typisk til førstegangspatienter, som får en bred basisviden om sclerose og redskaber til at tackle sygdommen. I to- og treugers-forløbene arbejdes der med gruppeforløb inden for enten fysik, kognition, energi eller resilliens. 

Jeg indgår i et tværfagligt samarbejde i et team med en fysioterapeut, en ergoterapeut og en psykolog. Vi har fokus på rehabilitering, og i samarbejde med patienten finder vi sammen ud af, hvilket hovedindsatsområde og individuelle fokusområder, der skal arbejdes med. 

Under indlæggelsen er der mulighed for samtale og tests med alt lige fra en psykolog og en socialrådgiver til en diætist og bandagist. Derudover har vi meget fokus på det tværsektorielle samarbejde med hjemkommunerne, så patienterne fremadrettet får den støtte, der er behov for.

Forløbet afsluttes med et mål og en handleplan for, hvad der skal arbejdes videre med efter udskrivelsen.

Jeg er glad for jobskiftet og fortryder ikke ét sekund. Jeg er er vild med den tværfaglige sparring, den grundlæggende sygepleje og dét at arbejde med højt specialiseret sclerosespecifik rehabilitering og behandling. Jeg elsker at se patienternes positive udvikling på få uger.

Det giver mig så meget arbejdsglæde. Mit arbejdsliv er meningsfuldt, og her er der i den grad kontinuitet i sygeplejen. 

Savner du inspiration til karrieren?
  • Hent råd og vejledning om karriere og jobsøgning på dsr.dk
  • Få inspiration til udvikling af dit arbejdsliv.  

Læs mere om karrieremuligheder og om efter- og videreuddannelse på dsr.dk/job-og-karriere