Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker gør rent og rydder op

Selv om der mangel på sygeplejersker, bruger 75 pct. af dem i gennemsnit 48 minutter dagligt på rengøring, oprydning og andre opgaver, som de mener andre faggrupper kunne løse forsvarligt. Det viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 7

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy4-2023_akt_oprydning

Sygeplejersker rydder op. Gør rent. Vasker tøj. Og kører patienter til aftaler på sygehuset. 

En helt ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd, marts 2023 viser, at 75 pct. af sygeplejerskerne i løbet af en almindelig arbejdsdag gennemsnitligt bruger 48 minutter på at løse en eller flere opgaver, som andre faggrupper kunne have løst forsvarligt. 

Det drejer sig oftest om oprydning, fjernelse af skrald og andre rengøringsopgaver. Analysen viser også, at de bruger unødvendig tid på at lede efter udstyr og på langsom eller dårlig it.

”Det er jo hul i hovedet - især set i lyset af manglen på sygeplejersker,” siger Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd. ”Der trænger til at blive ryddet gevaldigt op i det danske sundhedsvæsen.”

Grund til optimisme

Fællestillidsrepræsentant på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Mette Guldal Meldgaard-Otte er også overrasket over omfanget af den tid, som sygeplejersker bruger på at løse opgaver, som andre faggrupper kunne have varetaget forsvarligt.

”Men det gør mig også optimistisk, at der så meget sygeplejersketid at hente. De tal kan vi bruge til at få politikere, direktioner og andre til at være med til at finde ud af, hvordan vi kan omorganisere, så der bliver mere tid til sygepleje,” siger hun. 

Sammen med hendes tillidsrepræsentantkolleger fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har hun skrevet en liste med 66 forslag til opgaver, som de mener kan løses af andre faggrupper eller ufaglærte og sendt det til direktionen.

Vicedirektør vil se på det

Marie-Helene Olsen er vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

”48 minutter om dagen er jo mange minutter, hvis det, man laver, ikke giver mening. Men der er selvfølgelig ting i alles job, som man løser i det flow, man er i, og hvor det ikke ville give mening, at andre stod på spring for at løse opgaven,” siger hun.

Men er det ikke en usmart og dyr løsning, at sygeplejersker gør rent i en tid, hvor der mangler sygeplejersker? 

”Hvis vi har mulighed for at sortere nogle opgaver fra og give dem til andre, så er det ikke bare dyrt, men spild af sygeplejerskenes tid,” siger hun men peger samtidig på, at det ikke kun er sygeplejersker, der mangler men arbejdskraft i det hele taget.

”Det kunne være så godt, hvis vi kunne finde en måde, så sygeplejerskerne ikke oplever, at de bruger 48 minutter om dagen på opgaver, der ikke er meningsfyldte for dem,” siger hun og fortæller, at hun skal mødes med bl.a. en af sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter og rengøringsafdelingen i næste uge for netop at tale videre om det.

”På Bispebjerg og Frederiksberg er vi meget optaget af, hvordan vi skaber mest muligt mening i den enkeltes job, og hvordan vi sikre at alle faggrupper får bedre tid til, det de er bedst til,” siger hun. 

Læs tema i dette nummer af Sygeplejersken: Opgør med spildtid